15/06/2024

Paguba de peste 89 de milioane de lei la bugetul județului

2 min read

Oprirea lucrărilor la drumul strategic ruinează execuția bugetară de la nivelul județului Vaslui. La venituri, diminuarea sumelor primite de la UE este în suma de 89.384.489 lei. La partea de cheltuieli, proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020 se diminuează cu suma de 116.048.438 lei! În schimb, cresc cheltuielile de personal, asistență socială și cele cu bunuri și servicii. Blocarea unor proiecte de investiții finanțate cu fonduri de la Uniunea Europeană afectează sever bugetul local al județului Vaslui. Impactul financiar este relevat în urma rectificării a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2022. La partea de venituri, pe lângă alte diminuări de venituri atrage atenția diminuarea sumelor primite de la UE cu suma de 89.384.489 lei. La partea de cheltuieli, proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminuează cu suma de 116.048.438 lei.
La capitolul „Transporturi”, s-a propus diminuarea fondurilor cu suma de 101.445.052 lei la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020 (Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești).
În cel mult două săptămâni, proiectul drumului strategic din județul Vaslui va fi scos, din nou, la licitație. În prezent, lucrările pe cele trei tronsoane ale drumului sunt sistate. Constructorii care au cerut rezilierea contractelor au făcut acest pas forțați de împrejurări, din cauza exploziei prețurilor la materialele de construcții. Proiectul drumului strategic este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” și are o valoare totală de 222.001.842 lei, inclusiv TVA. Din valoarea totală, 213.074.058 lei este asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene (UE) și a Guvernului României, iar suma de 8.927.783 lei este cofinanțarea asigurată de județul Vaslui. CJ Vaslui este beneficiarul proiectului „Reabilitare și modernizare Drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, care este implementat în parteneriat cu comunele Zorleni, Băcani, Alexandru-Vlahuță, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești, Miclești, traversate de drumul strategic.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.