15/06/2024

Un milion de euro pentru sistemul de supraveghere video

1 min read

Primăria Vaslui va depune un proiect privind supraveghere video în municipiul reședință de județ în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Municipiul Vaslui face parte din categoria solicitanţilor eligibili în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – Fondul Local, derulat de Ministerul Dezvoltării.
Fondul local este una dintre cele 15 componente ale PNRR. Obiectivul principal este de a susţine o transformare durabilă urbană şi rurală prin utilizarea soluţiilor verzi şi digitale.
Rata de finanţare în cazul investiţiilor aferente Componentei 10 este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de investiţii. în cazul proiectelor depuse în cadrul acestei componente, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat. Municipiile reşedinţă de judeţ sunt eligibile, printre altele, pentru investiţia 11.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS. De asemenea, valoarea maximă eligibilă a unei cereri de finanţare nu poate depăşi suma de 1.075.000 de euro fără TVA. Toate cheltuielile care depăşesc acest plafon vor fi suportate din bugetul local. Obiectivele proiectului sunt sporirea siguranţei rutiere şi pietonale prin extinderea sistemului de supraveghere video. Se vor instala atat camere video clasice cât şi camere tip LPR/ANPR (recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare). Camerele vor utiliza o reţea cu circuit închis. Infrastructura de fibră optică va fi amplasată subteran.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.