14/06/2024

Program de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie și creștere în sectorul avicol și Program de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

2 min read

Ȋn baza prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie și a Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie și de creștere în sectorul avicol, au fost instituite două scheme de ajutor de stat, în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă și sustenabilitate al fermelor de reproducţie, incubaţie sau de creștere ori de îngrășare.
Astfel, vor fi alocate fonduri pentru construcţia fermelor de reproducţie sau de creștere, achiziţionarea de utilaje și echipamente pentru furajare și adăpare, microclimat, depozitare, evacuarea și tratarea dejecţiilor, precum și costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii necesare realizării investiţiei, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, organizare de șantier, asigurarea utilităţilor, consultanţă și autorizaţii.
Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile va fi de maxim 40% din costul investiţiei, putând fi majorat până la 90%, în cazul în care solicitanţii îndeplinesc anumite condiţii suplimentare, respectiv tânăr fermier sau fermieri care s-au instalat în cei cinci ani anterior datei de depunere a cererii de finanţare în cadrul programelor sau investiţia se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice, etc.
Ȋn acest sens, în perioada 18 august – 15 septembrie a.c, după apariţia actelor normative de modificare și completare a normelor de aplicare, la nivelul judeţului Vaslui au fost înregistrate patru cereri de înscriere în aceste programe, după cum urmează:
-Mărire fermă de reproducţie de suine cu 449 locuri de cazare;
-Fermă nouă de reproducţie pentru găini rasă grea, cu 23.100 locuri de cazare;
-Mărire capacitate de cazare cu 11.000 de locuri pentru pui de carne;
-Fermă nouă pentru creștere pui de carne, cu o capacitate de 80.000 locuri de cazare.
”Valoarea totală a proiectelor de investiţii în sectorul avicol este de 3.520.677 euro, din care valoarea ajutorului de stat este de 2.112.406 euro (60%), iar în cadrul proiectului depus pentru mărirea capacităţii de reproducţie la suine este de 2.456.030 euro, din care valoarea ajutorului de stat este de 1.964.824 euro (80%)”, ne-a transmis Gigel Crudu, director al Directiei pentru Agricultura a Judetului Vaslui.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.