14/06/2024

Inspecțiile Garzii de Mediu Vaslui continua

1 min read

Garda de Mediu Vaslui va continua în următoarea perioadă verificarea stării de salubritate a comunelor și modului de respectare a cerințelor legale privind gestionarea deșeurilor. Acțiunile în teren au loc în condițiile în care județul Vaslui are depozit de deșeuri autorizat și toate Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) sunt deservite de operatori de salubritate. Autoritățile locale au obligația de a dezvolta sistemul de gestionare a deșeurilor prin amenajarea de noi puncte de colectare a deșeurilor, campanii publice de responsabilizare a cetățenilor privind colectarea selectivă, precum și campanii trimestriale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Alte obligații privesc amenajarea de platforme pentru colectarea deșeurilor compostabile și a deșeurilor din construcții, salubrizarea terenurilor aparținând domeniului public, dar și amenajarea punctelor de colectare a deșeurilor voluminoase.
Una dintre tematicele de control ale Gărzii de Mediu Vaslui în anul 2022 vizează îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul gestionărtii deșeurilor. Mai exact, comisarii de mediu vor pune accentul pe creșterea gradului de colectare selectiva a deșeurilor și diminuarea zonelor cu abandonări de deșeuri. Până la 31 iulie au fost verificate un numar de 28 de UAT-uri, fiind aplicate 2 avertismente și 25 amenzi contravenționale în cuantum total de 355.000 lei.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.