Tue. Aug 16th, 2022

Aproape totul despre Schimbarea la Față (6 august)

5 min read

Schimbarea la Față (sau Transfigurarea Domnului) este un eveniment descris de evangheliile sinoptice, în care Iisus din Nazaret a fost văzut de apostolii Săi într-o lumină nouă pe Muntele Tabor (Matei 17:1-9, Marcu 9:2-8, Luca 9:28-36). Conform evangheliilor sinoptice, Iisus a devenit strălucitor, a vorbit cu proorocii Moise și cu Ilie, fiind numit Fiul lui Dumnezeu. Interpreții Noului Testament au clasificat Schimbarea la Față drept una din minunile lui Iisus menționate în Evanghelii.
Particularitatea Schimbării la Față este aceea că apostolii Săi văd în Iisus din Nazaret lumina divină. Similar, conform evangheliei după Ioan, la ultimul discurs public al lui Iisus, apostolii au auzit „vocea lui Dumnezeu” (Ioan 12,28), în timp ce alții au auzit doar „zgomot de tunet” (Ioan 12,29).
„Și după șase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”. Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Iisus S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morți.”
— Matei 17:1-9
Toma de Aquino a considerat Schimbarea la Față drept cea mai mare minune, în sensul că aceasta completează harul botezului și arată celor credincioși perfecțiunea vieții în Împărăția lui Dumnezeu.

Tradiții, obiceiuri, superstiții și ce nu e bine să faci

Odată cu Schimbarea la Față a Domnului, ca la orice sărbătoare creștină, vom întâlni o serie de tradiții, obiceiuri și superstiții.
În popor, se spune că în această zi nu este bine să te cerţi cu nimeni şi nici să te certe cineva, pentru că vei fi mustrat tot anul, până la următoarea Schimbare la Față. Așa că e momentul să te împaci cu toți cei cu care te-ai certat cândva.
Oamenii care nu vor ţine această sărbătoare se spune că vor fi uscaţi şi gălbejiţi, exact ca plantele care de acum încep să se veştejească.
În această zi se face pomană în amintirea şi pentru sufletul celor trecuți în neființă. Fructele, în special strugurii, reprezintă cea mai importantă pomană. Ele sunt duse mai întâi la biserică spre a fi sfinţite. Boabele de struguri sunt numite „colivă de struguri”. Biserica dă oficial dezlegare de a mânca mere, pere, struguri. De aceea, dacă ar fi să ne luăm după credinţa că cine mănâncă struguri înainte de Obrejanie îşi va „afurisi” maţele.
Cum Schimbarea la Față a Mântuitorului marchează începutul toamnei, va trebui să ai în vedere că vremea însorită şi plăcută din această zi va aduce o toamnă roditoare şi îmbelşugată, iar dacă va ploua, toamna va fi mohorâtă.
Alte obiceiuri constau în sfinţirea grădinilor, a boabele de grâu alese pentru semănat, a recoltelor.
Recomandat este ca până la 6 august agricultorii să termine de cosit şi de adunat fânul, pentru că altfel îmbătrânește și nu mai este de calitate. Tot acum se culeg şi ultimele plante de leac. Dintre plantele de leac care pot fi culese sunt leuşteanul și muşeţelul.
Se poate începe şi gustatul boabelor de struguri, chiar dacă nu sunt încă coapte. Dat fiind că tradiţia le atribuie un rol vindecător pentru cei care au intestinele sensibile, bine este să o faci.
Tot tradiția ne învață că nu mai este voie la scăldat în ape curgătoare, repezi (inclusiv animalele), ori să speli rufe la râu. Cine va spăla haine în această zi va fi năpădit de păduchi şi ploşniţe. Fetele care se spală în această zi se vor trezi că nu le mai creşte părul, aşa cum nu mai creşte iarba.
Nu e bine nici să te culci afară.
Se mai spune că oamenii care se roagă în această zi să scape de o patimă (beție, preacurvie, tutun) vor fi vindecaţi.
Despre femeile însărcinate se spune că dacă vor ţine această zi, vor avea o naştere uşoară şi copii sănătoşi.
Icoana Schimbării la Față este prima icoană pe care un iconar trebuie să o realizeze, conform tradiției.
Dacă oamenii nu-și văd umbra capului la răsăritul soarelui, în dimineața zilei, se spune că vor muri până la sfârșitul anului.
Tradiţia populară ne mai amintește că în această zi ar fi bine să evităm călătoriile, fie şi pe distanţe scurte. Există riscul să rătăcim drumul spre casă. În această situație, putem să ne întoarcem doar în anul viitor, odată cu venirea berzelor.
Celor care au o suferinţă trupească sau sufletească li se spune să urmărească zborul berzelor. Aşa cum berzele pleacă şi suferinţa oamenilor se va depărta de ei.
Schimbarea la Față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos este prin excelență sărbătoarea îndumnezeirii firii omenești și a participării trupului nostru trecător la bunătățile veșnice care sunt mai presus de fire. Biserica a rânduit ca de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, să se facă dezlegare la pește pentru bucuria praznicului/
Pelerini din România merg anual de Schimbarea la Faţă pe Muntele Tabor, singurul munte izolat din Israel, care se află în regiunea Galileea de Jos, la circa nouă kilometri est de Nazaret. În vremurile noastre pe Tabor se înalţă două mănăstiri creştine, una ortodoxă (în partea de nord-est) şi una franciscană (în partea sudică). În mănăstirea de maici greco-ortodoxă de pe Tabor trăiesc şi câteva călugăriţe românce.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.