14/06/2024

PROIECT DE 2,9 MILIOANE LEI LA CJ VASLUI

1 min read

Consiliul Județean (CJ) Vaslui lansează proiectul „Digitalizarea activităţii Consiliului Judeţean Vaslui – soluţie pentru creşterea
eficienţei”. Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 29.04.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 2.991.659,44 lei, din care valoare nerambursabilă 2.931.826,25 lei (2.542.910,52 lei cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul Social European şi 388.915,73 lei din bugetul naţional).
Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul CJ Vaslui în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi competenţele exclusive. Consolidarea se realizează prin implementarea de măsuri pentru îmbunătăţirea procesului decizional şi de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru şi a activităţilor specifice, la creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice şi interconectarea cu ceilalţi actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât şi din perspectiva front-office. Principala activitate propusă la nivel de proiect vizează implementarea unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor şi fluxurilor de lucru având ca suport tehnic consultanţă în vederea analizei nevoilor şi configurării ecosistemului digital şi derularea unui schimb de experienţă.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.