14/06/2024

Posturi scoase la concurs la SJU Vaslui

2 min read

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Vaslui organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării următoarelor posturi publicate in Ziarul „Viața medicala” nr 27 din 08.07.2022 :
• 1 post de medic specialist confirmat in specialitatea medicina de laborator , pentru Laboratorul de analize medicale;
• 1 post de medic rezident an V specialitatea medicina de laborator , pentru Laboratorul de analize medicale;
• 1 post de medic specialist confirmat in specialitatea medicina de urgenta , pentru U.P.U.- S.M.U.R.D. ;
• 1 post de medic rezident an V specialitatea medicina de urgenta , pentru U.P.U.- S.M.U.R.D. ;
• 1 post de medic specialist confirmat in specialitatea neonatologie , pentru Secția Neonatologie;
• 1 post de medic rezident ultimul an specialitatea neonatologie , pentru Secția Neonatologie
• 1 post de medic confirmat in specialitatea boli infecțioase , pentru Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale;
• 1 post de medic confirmat in specialitatea epidemiologie , pentru Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
– Cererea de înscriere în care se menționează postul pentru care se dorește să candideze;
– Copie de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz biolog, biochimist, chimist si adeverințe/certificate de confirmare in gradul profesional;
– Copie a Certificatului de membru al organizației profesionale, cu viza pentru anul in curs;
– Dovada inscrisului din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art 455, alin(1), lit e sau f, la art 541 alin (1) lit d sau e, respectiv la art 628 alin (1) lit d sau e, din Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori cele de la art 39 alin (1), lit c sau d din Legea nr 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din România;
– Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr 3 la Ordin;
– Cazierul Judiciar si Certificatul de integritate comportamentala;
– Certificatul medical din care sa rezulte ca este APT din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul care candidează;
– Chitanța de plata a taxei de concurs
– Copie xerox carte identitate, certificat naștere și căsătorie(dacă este cazul);
La depunerea dosarului de concurs, pentru conformitate se va prezenta si originalul documentelor enumerate mai sus.
Tematica de concurs poate fi gasita pe site-ul www.ms.ro , pe pagina oficiala a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui si la Serviciul Managementul Resurselor Umane al instituției.
Înscrierea la concurs se face la sediul unității in termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării acestui anunț in „Viata medicala” iar concursul se organizează in perioada cuprinsa intre 31 – 90 de zile de la publicare.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.