15/07/2024

Informare dezinsecție 5-7 iulie 2022

3 min read

Primăria Municipiului Vaslui, prin operatorul SC Goscom Vaslui SA, continuă lucrările de combatere a țânțarilor pe raza Municipiului Vaslui, pedestru și cu autoutilitara, după cum urmează:
Marți, 05.07.2022, între orele 21.00 – 02.00 pe traseul: Brodoc, Rediu, Zona Industrială, Zona Agroindustrială, str. Decebal, str. Gării, Cartier Gară I (str. Feroviari, Păcii, Podurilor), Cartier Gară II (str. Biruinței), Cartier Gară III (str. Avram Iancu), Gara IV (str. Zimbrului, Libertății), Cartier Racova (str. Dragoș Vodă, G. Enescu, C. Porumbescu, Dr. Ghelerter, Libertății, A. Șaguna, 1 Mai, 9 Mai), str. A. Ipătescu, str. Ghica Vodă, G. Racoviță, str. Smârdan, Cuza Vodă, Hușului, S. Angheluță, G. Lazăr, C. Negri, Alexandru cel Bun, A. Pann, Plevnei, Oltea Doamna, str. V. Alecsandri, C. Prezan, Florilor, Crizantemelor, E.Teodoroiu, Avântului, Grigore Ureche, Mr. Șonțu, Victoriei, W. Mărăcineanu, malurile râului Delea ICIL-Podul de Fier.
Miercuri, 06.07.2022, între orele 21.00 – 02.00 pe traseul: Gura Bustei, Viișoara, Bahnari, str. Călugăreni, V. Silvestru, Castanilor, Andrei Mureșan, Eminescu, Tipografiei, Miron Costin, M. Kogălniceanu, N. Iorga, Donici, Ion Creangă, Eternității, Salcâmilor, Cornișei, Livezilor, Unirii, Liliacului, Bujorilor, Matei Basarab, George Coșbuc, Gh. Asachi, Spiru Haret, Toma Caragiu, Dobrogeanu Gherea, M. Viteazul, 23 August, Peneș Curcanul, Petru Rareș, Racova, Radu Negru, Parcul Movas, Curțile Domnești, Teatrul de Vară, Parcul Tineretului, Cimitirul Eternitatea, Parcul Copou, Stadion, Ștrand.
Joi, 07.07.2022, între orele 21.00 – 02.00 pe traseul: Moara Grecilor, str. Spitalului, Filaturii, Cartier case cu străzile: 8 martie, Dimitrie Cantemir, Ion Adam, Prof. V. I. Cataramă, A. Vlaicu, Eroilor, Caragiale, Muncii, Progresului, Berzelor, Cpt. Filote Claudiu, Vasile Lupu, Izvoarelor, Economiei, Narciselor, V. Babeș, Solidarității, C. Tănase, Cartier 13 Decembrie cu străzile București, Cazărmii, Bucovinei, Ardealului, Dimitrie Bolintineanu, Logofăt Tăutu, Școlii, malurile râului Delea ICIL-Podul de fier, str. Decebal (Bazar-Kaufland), Teatrul de Vară, Parcul Tineretului, str. Anton Pann, Plevnei, Alexandru cel Bun, Oltea Doamna, Cimitirul Eternitatea, Parcul Copou.
În cazul acestor lucrări se va utiliza soluție de insecticid SOLFAC TRIO EC 140 NF, produs avizat de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, nr. aviz 5645BIO/18/12.24.
SC GOSCOM VASLUI SA desfășoară activitatea în baza Autorizației Sanitar-Veterinare nr. 111 din 25.07.2012.
În cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestor acțiuni, lucrările vor fi reprogramate în următoarele 24 de ore.
PRECAUȚII:
Se recomandă, pe cât posibil, evitarea prezenței în mediul exterior a persoanelor în timpul dezinsecției.
Atenționăm crescătorii de albine și pasionații de sericicultură de pe raza municipiului Vaslui (inclusiv Gura Bustei, Bahnari, Moara Grecilor) și recomandăm luarea de măsuri de protejare, deoarece insecticidul utilizat poate fi periculos pentru familiile de albine și viermii de mătase.
MĂSURI DE PRIM AJUTOR pentru insecticidul SOLFAC TRIO EC 140 NF:
Ca indicații generale, în caz de contact cu acesta, se va ieși din zona periculoasă. Așezați și transportați victima într-o poziție laterală stabilă. Scoateți imediat hainele contaminate și depozitați-le în siguranță.
În caz de inhalare, se va ieși la aer curat. Se va culca persoana respectivă și se va ține la căldură. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.
Dacă insecticidul intră în contact cu pielea, spălați imediat cu apă și săpun. Dacă simptomele persistă, se va chema un medic.
În caz în care substanța intră în contact cu ochii, se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute și continuați să clătiți cu apă. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.
În caz de ingerare, se va clăti gura. NU se va induce stare de vomă. Nu se va lăsa victima nesupravegheată. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.