24/07/2024

ITM Vaslui, controale pentru respectarea normelor anti-caniculă

3 min read

Având în vedere că în perioada următoare sunt prognozate de către Administrația Națională de Meteorologie temperaturi ridicate extreme, în care disconfortul termic va fi accentuat, Inspecția Muncii, prin intermediul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă (ITM), va controla respectarea prevederilor O.U.G. nr.99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.
I.T.M. Vaslui solicită tuturor angajatorilor de pe piața muncii a județului Vaslui să respecte prevederile O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.
Prin temperaturi extreme ridicate se înțeleg temperaturile exterioare ale aerului, care depăşesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.
Administrația Națională de Meteorologie are obligativitatea de a comunica zonele în care temperatura, respectiv indicele tempertură-umiditate atinge pragurile valorice menționate, precum și zonele pentru care se prognozează atingerea sau depășirea acestor praguri.
Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă vor fi stabilite de angajator, împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor. În unităţile în care funcţionează comitetele de securitate şi sănătate în muncă măsurile vor fi stabilite de acestea.
Pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă în instituţii şi în unităţi finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituţiilor.
În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie sa asigure următoarele măsuri minimale, pentru ameliorarea condițiilor de muncă:
-reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
-asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
-alternarea efortului dinamic cu cel static;
-alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.
Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor sunt necesare următoarele:
-asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
-asigurarea echipamentului individual de protecţie;
-asigurarea de duşuri.
Angajatorii care nu pot asigura condițiile de mai sus, de comun acord cu reperezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, vor lua măsurile dispuse în Ordonanța de Urgență nr.99/2000 ( reducerea duratei zileide lucru, eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 şi după ora 17,00 ; întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.
Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperaturi extreme angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri ( art.8) :
-asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute;
-asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate ;
-trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.
In situația în care la un angajator se va proceda la întreruperea colectiva a lucrului,în caz de temperaturi extreme, contractele individuale de munca ale salariaţilor se menţin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în munca.
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei încălcarea prevederilor art. 8, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.