15/07/2024

200 euro/hectar pentru cultivatorii de cartofi

2 min read

Agricultorii din județul Vaslui pot beneficia de schema financiară „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum pentru anul 2022”. Până la data de 15 iulie se pot depune cereri pentru obținerea ajutorului de minimis în valoare de 200 euro/hectar. Ceririle de înscriere în program se pot depune atât la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Vaslui, cât și prin mijloacele electronice și/sau poștă/curierat.
Prevederile schemei de ajutor de minimis se aplică pentru culturile de cartof de consum, următoarelor categorii: producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; producătorilor agricoli persoane juridice.
Valorificarea producției de cartof de consum se face până cel târziu la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de cartof de consum, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
-să solicite ajutorul de minimis;
-să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă indicator/exploatație;
-să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața prevăzută, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere.
Totodata, cultivatorii de cartofi trebuie să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022 si să facă dovada producției minime realizate, prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.