16/07/2024

Tot mai numeroase cereri pentru locuri de casă

2 min read

Primăria Vaslui face noi demersuri pentru a răspunde numărului tot mai mare de solicitări din partea tinerilor, în vederea atribuirii gratuite de terenuri pentru construirea de case. Terenul identificat pe str. Dimitrie Cantemir a fost parcelat în 28 de loturi. Dintre acestea 26 loturi pentru construirea de locuinţe individuale. Peste 700 de tineri din municipiul Vaslui au solicitat în ultimii ani terenuri pentru construirea unei locuințe proprietate personală.
Pentru terenul în suprafaţă de 11.195 mp situat în str. Dimitrie Cantemir a fost atestată apartenenţa la domeniul privat al municipiului Vaslui. Conform Planului Urbanistic Zonal (PUZ), terenul a fost parcelat într-un număr de 28 de loturi: 26 de loturi ce vor fi atribuite pentru construirea de locuinţe individuale; 1 lot necesar pentru amenajarea unei căi de acces şi a 4 spaţii verzi, ce vor deservi viitoarele locuinţe; 1 lot necesar amenajării unei parcări publice.
Consiliul Local Vaslui a aprobat actualizarea listei de priorități pentru anul 2022, cuprinzând solicitanții care au acces la un teren în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.
Au fost analizate toate dosarele solicitanţilor, după cum urmează: 799 de cereri depuse în perioada 2003-2022 – pentru completarea acestora s-a procedat la afişarea prin diferite forme mass-media (ziar, afisaj la avizierul instituţiei) în vederea completării acestora; 120 de dosare incomplete – (solicitanţi cu care s-a realizat corespondența și discuţii telefonice); 35 dosare complete – (punctaj).
Comisia locala de aplicare a Legii nr. 15/2003 a prezentat CL Vaslui actualizarea listei de priorităţi a solicitanţilor care îndeplinesc criteriile de acces la terenuri în folosinţă gratuită în vederea construirii de locuinţă proprietate personală.
Lista privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, precum şi hotărârea prin care aceasta a fost aprobată, vor fi date publicităţii prin afişare într-un loc accesibil publicului şi publicate pe site-ul Primăriei municipiului Vaslui.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.