16/07/2024

Armata Română face angajări

4 min read

Vă puteţi înscrie pentru cursul de formare a SUBOFIȚERILOR în activitate, după cum urmează:
Până la data de 15 IULIE – pentru 20 de locuri la serviciul MUZICI MILITARE – Centrul de instruire pentru muzici militare, București.
STUDII: învățământ postliceal sau universitar de licență în domeniul Muzică.
Se pot înscrie candidaţii care provin din rândul SGP (Soldat Gradat Profesionist) în activitate sau în rezervă precum şi din rândul civililor din cadrul şi din afara M.Ap.N.
Până la data de 29 IULIE – pentru 140 de locuri la specialitatea militară SANITAR – Centrul de perfecționare medico-militară Sibiu.
STUDII: învățământ postliceal – calificarea Asistent medical generalist sau învățământ universitar de licență – specializarea Asistență medicală generală.
ATENȚIE Pentru specialitatea militară SANITAR, candidații trebuie să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Se pot înscrie candidaţii care provin din rândul SGP în activitate sau în rezervă precum şi din rândul civililor din cadrul şi din afara M.Ap.N.
Până la data de 23 SEPTEMBRIE – pentru 60 de locuri la PARAȘUTIȘTI COMANDO (40 de locuri) / PARAȘUTIȘTI (20 de locuri) – Şcoala de instruire a forţelor pentru operaţii speciale.
STUDII: învățământ postliceal sau universitar de licență – orice specializare.
Se pot înscrie candidaţii care provin din rândul SGP în activitate sau în rezervă precum şi din rândul civililor din cadrul şi din afara M.Ap.N.
Până la data de 14 OCTOMBRIE – pentru 205 locuri la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre din Pitești, astfel:
– INFORMAȚII MILITARE (5 locuri) – se pot înscrie NUMAI soldații/gradații profesioniști din DGIA.
STUDII: învățământ postliceal sau universitar de licență – orice specializare.
– INFANTERIE (150 de locuri)- se pot înscrie NUMAI soldații/gradații profesioniști din MApN.
STUDII: învățământ postliceal sau universitar de licență – orice specializare.
– CERCETARE (50 de locuri) – se pot înscrie NUMAI soldații/gradații profesioniști din MApN.
STUDII: învățământ postliceal sau universitar de licență – orice specializare.
CRITERII DE RECRUTARE pentru cursul de formare a SUBOFIȚERILOR în activitate:
Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare.
Studii: absolvenţi ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat ȘI ai învățământului postliceal (nivelul 5 de calificare) sau universitar, în domenii corespunzătoare specialității militare pentru care se organizează cursul de formare, conform precizărilor de mai sus.
Vechime (fac excepție candidații pentru Muzici Militare):
– pentru candidaţii care sunt militari în activitate în cadrul MApN: cel puţin 1 an vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate (calculată de la data absolvirii programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare a ofiţerilor în activitate) ȘI să fi fost apreciat în ultimul document de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin „Foaret bun”;
– pentru candidaţii care provin din rândul persoanelor care nu au grad de cadru militar în rezervă: 1 an experiență în domeniul studiilor necesare, corespunzătoare specialității militare (să facă dovada că au lucrat cel puțin 1 an în domeniul studiilor cerute).
ÎNSCRIERE:
Înscrierile se fac online la https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php sau mergând personal, la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar al județului/sectorului în care aveți domiciliul.
Adresele și numerele de telefon sunt disponibile aici: www.recrutaremapn.ro/contactbir.php .
ATENȚIE! După înscriere și susținerea probelor de selecție vor fi întocmite dosarele de candidat, conform precizărilor personalului recrutor, iar examinarea medicală se va susține după concursul de admitere.
SELECȚIA aptitudinală constă în parcurgerea:
– probelor psihologice (test de aptitudini, de personalitate și situațional);
– probelor fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 45 sec. ; alergare pe distanța de 2000 m cu baremul de 9 min. și 45 de sec.);
– interviului de evaluare finală.
CONCURSUL DE ADMITERE
Pentru informații despre calendarul examenelor de admitere și probele de concurs, consultați metodologiile de admitere și ghidurile emise de către unitățile/instituțiile organizatoare ale concursurilor de admitere (le găsiți pe site-urile unităților/institutiilor sau afișate la sediile acestora, precum și la birourile informare-recruatre).
Candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală și la concursul de admitere, vor efectua EXAMINAREA MEDICALĂ conform indicațiilor primite de la recrutor.
Pentru informare cu privire la profesia militară şi la oferta armatei, accesaţi site-ul: www.recrutaremapn.ro sau mergeţi la Biroul Informare-Recrutare (BIR). La Vaslui, BOR este amplasat in sediul Centrului de Afaceri.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.