15/07/2024

Vasluiul, locul 26 la capitolul gestionarii deșeurilor

4 min read

Municipiul Vaslui ocupă locul 26 pe țară în cadrul primului clasament care arată cum stau reședințele de județ la capitolul gestionarea deșeurilor. În urma monitorizării și evaluării, Vaslui a obținut doar 28 de puncte din 100, punctaj care reflectă probleme în ceea ce privește gestionarea deșeurilor la nivelul municipiului. Pe primele poziții în clasament regăsim Sibiu cu 71 de puncte, Oradea cu 70 de puncte, Sfântu Gheorghe, Iași și Miercurea Ciuc la egalitate cu 63.5 puncte din 100.
Oradea alături de Sibiu, Sfântu Gheorghe, Miercurea-Ciuc și Iași se numără printre acele municipalități care respectă legislația într-o mare măsură și fac eforturi pentru a crește calitatea și performanța serviciilor publice privind gestionarea deșeurilor, prin dezvoltarea de programe proprii de prevenție și management al deșeurilor.
Studiul cuprinde și o serie de recomandări pentru fiecare municipalitate în parte, iar recomandările făcute pentru municipiul Vaslui sunt următoarele: implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” la nivelul municipiului; organizarea colectării biodeșeurilor la nivelul întregului municipiu; realizarea unei pagini web dedicate, prin care cetățenii să fie informați asupra: modalității de selectare a deșeurilor în gospodării, calendarul de ridicare al deșeurilor, pe tipuri și categorii; modalității de gestionare a deșeurilor; rezultatele colectării separate a deșeurilor, pe categorii și a valorificării acestora; dezvoltarea unui sistem de colectare pentru deșeuri din construcții gratuit pentru cetățeni.
Reședințele de județ din România au fost monitorizate și evaluate pentru prima dată la capitolul gestionarea deșeurilor în cadrul Raportului național de diagnoză privind calitatea serviciilor publice municipale, realizat de Societatea Academică din România, Asociația Act for Tomorrow și Vellenes Fellesorganisasjon, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România.
50.616.928 lei reprezintă cuantumul total al penalităților plătite de către cele 41 reședințe de județ din România și cele 6 sectoare ale municipiului București, reprezentând obligația de plată pentru deșeurile municipale aferente anului 2020. Potențialul argument al lipsei fondurilor pentru neimplementarea măsurilor din legislația privind gestionarea deșeurilor se anulează în urma analizei cuantumului penalităților plătite de fiecare UAT pentru neîndeplinirea țintelor. În locul penalităților, fiecare UAT ar putea să investească aceste sume în vederea implementării de măsuri și programe prin care să prevină generarea de deșeuri și să crească cantitățile de deșeuri reciclabile colectate.
De remarcat faptul ca 37% dintre primării nu au făcut niciun demers pentru implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”, iar 35% au doar actualizate contractele cu acest instrument însă neimplementat; 28% din primării colectează deșeurile pe doar 2 fracții – umed și uscat, 41% dintre UAT-uri nu au început încă niciun demers pentru colectarea biodeșeurilor, iar 24% realizează proiecte pilot sau implementează campanii punctuale; 65% dintre primării nu oferă deloc soluții gratuite de colectare a deșeurilor de construcții, iar 11% nu oferă gratuități pentru deșeurile voluminoase; 11% dintre primării nu au contracte de salubrizare actualizate cu indicatorii de performanță și penalități, iar 24% dintre primării nu au publicate contractele de salubrizare pe site-uri; 17.3% nu au deloc pagini web prin care cetățenii să fie informați cu privire la modalitățile de colectare a deșeurilor, calendare, tarife, 32% au pagini web slab dezvoltate și cu puține informații, 9% dintre primării nu au desfășurat deloc campanii de informare, 20% nu au dotat nicio școală cu infrastructură de colectare separate.
In cadrul raportului este elaborat și un set de recomandări specifice care vizează atât autoritățile publice locale, cât și naționale. Implementarea acestora ar putea contribui la creșterea performanței sistemelor de gestionare a deșeurilor și la îmbunătățirea rezultatelor acestor procese.
O premieră constă în transparentizarea informațiilor, fiecare cetățean putând vedea cum se întâmplă gestionarea deșeurilor în orașul său, pe fiecare dintre categoriile analizate.
Studiul a fost realizat în perioada septembrie 2021 – mai 2022 și a vizat 47 de UAT-uri (municipii reședință de județ și primăriile de sector din București). Utilizând informațiile primite de la Primării în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, precum și informațiile culese de pe site-urile UAT-urilor, dar și informații din presa locală și alte site-uri relevante, au fost centralizate și analizate datele în funcție de indicatorii specifici și au fost desemnați câștigătorii.
Au fost oferite punctaje pentru asigurarea colectării separate pe fracții, îndeplinirea țintelor de reciclare la nivel de municipalitate, implementarea instrumentului „plătește pentru cât arunci”, informarea și educarea cetățenilor, îndeplinirea țintelor de reciclare, colectarea biodeșeurilor, colectarea DEEE-urilor, deșeurilor voluminoase și de construcții, actualizarea și publicarea contractelor de salubritate, gestionarea deșeurilor abandonate, programe proprii de prevenire, inovare sau economie circulară.
Pentru monitorizarea modului în care gestionarea deșeurilor se realizează la nivelul reședințelor de județ și în vederea clasificării acestora, a fost realizată o metodologie dezvoltată de echipa de proiect, cu consultarea experților în domeniu. Aceasta are la bază atât prevederile legale care trebuie respectate de către autoritățile publice locale, conform normelor legislative în vigoare, precum și o serie de bune practici și recomandări internaționale, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor la nivel local.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.