15/07/2024

Luni încep probele scrise la bacalaureat

2 min read

Examenul național de bacalaureat din acest an, sesiunea iunie–iulie, va continua luni, 20 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română- proba E.a).
Marți, 21 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului- proba E.c), iar miercuri, 22 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării- proba E.d). Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă- proba E.b), este programată joi, 23 iunie. La nivelul județului, examenul național de bacalaureat este organizat în 9 centre.
Pentru susținerea probelor scrise, în județul Vaslui s-au înscris 2495 de candidați, dintre care 2333 de candidați susțin proba E.a), 2396- proba E.c) și 2398- proba E.d).
Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru 27 iunie 2022 (până la ora 12:00). Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizare, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care vor fi distribuite, pe bază de semnătură de primire, la prima probă scrisă susţinută.
Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12.00– 18.00, iar soluționarea acestora se va face în perioada 28–30 iunie. Nota acordată ca urmare a rezolvării contestației poate modifica nota inițială, după caz, prin creștere sau descreștere, reprezintând nota finală obţinută de candidat la proba respectivă.
Rezultatele finale vor fi afișate pe 1 iulie 2022, pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.
Fiecare probă scrisă începe la orele 9.00, iar accesul în sălile de examen este permis până la orele 8.30, pe baza unui act de identitate. De asemenea, reamintim faptul că timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru elevii pentru care s-a aprobat această solicitare, conform Procedurii nr. 25464/11.02.2022, cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat–sesiunea 2022.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.