16/07/2024

Ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Hușilor

3 min read

Sâmbătă, 4 iunie, a avut loc, la Huși, şedinţa de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Hușilor, mandatul 2022-2026, organism deliberativ ce are drept competenţă discutarea şi rezolvarea problemelor administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei.
Întâlnirea s-a desfăşurat sub preşedinţia Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în sala de ședințe a Protopopiatului Huși.
În deschidere, Ierarhul Hușilor a prezentat atribuțiile Adunării Eparhiale și a Consiliului Eparhial, așa cum sunt prevăzute în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.
De asemenea, Preasfinția Sa a vorbit despre valorile spirituale autentice pe care suntem chemați să le mărturisim în societate:
Marele om de cultură Mircea Vulcănescu descrie tabloul inversat al valorilor pentru omul contemporan. Concluzia la care ajunge autorul este că tabloul valorilor evanghelice morale este complet răsturnat.
Pentru creștini, reperul valorilor morale, evanghelice sunt Fericirile. Știm cu toții care sunt conotațiile unui om fericit. Nu atât să fim acaparați și hipnotizați de cele materiale, cât să existe în viața noastră un primat al spiritului față de materie. Dacă extirpăm dimensiunea noastră spirituală, ne transformăm în niște ființe furajate.

Mircea Vulcănescu scria: „Fericiţi cei îndestulaţi, că a acelora este împărăţia acestei lumi şi alta nu e. Fericiţi cei tari, că aceia vor stăpâni pământul. Fericiţi cei cumpliţi şi neîndurători, că aceia nu se vor teme de nimeni. Fericiţi cei ce râd şi se bucură, că aceia de nimic nu au nevoie. Fericiţi cei îndrăzneţi, că aceia vor avea parte de praznic. Fericiți semănătorii de vânt, că aceia se vor chema fiii furtunii. Fericiți cei iscusiți, că aceia vor afla taina multor lucruri. Fericiți veți fi când vă vor slăvi și vă vor tămâia, mințind pentru voi, căci ați aflat plata acum, pe pământ, si mâine de voi cine își va aduce aminte?”
Pentru omul contemporan, acestea au devenit normative.Chemarea noastră este să reușim să fim, fiecare unde ne desfășurăm activitatea, o mică soluție pentru aceste perspective care sunt în contrast cu Evanghelia.
Autorul occidental Romano Guardini dorea ca fiecare om să aibă capacitatea „să aprindă focul într-un loc sigur”, iar acesta să fie sursă de lumină și de multă căldură.
Să avem puterea să aprindem un foc spiritual, într-un loc sigur, care să fie sursă de foarte multă lumină și căldură.
Părintele Arsenie Papacioc avea deviza „țintiți la idealurile cât mai înalte, ca să prindeți cât de cât ceva”.
Dacă vom ținti la idealurile cele mai înalte, vom putea face ceva pentru credincioși.
Ținta noastră este ca fiecare, la nivel personal, să reușim să facem o infuzie de spiritualitate, care poate lua foarte multe forme: bunătate, iertare, sensibilitate, dragoste sau îngăduință când celălalt se dovedește a fi răutăcios. Să fim noi purtătorii valorilor spirituale.
În cadrul ședinței de constituire s-au confirmat membrii aleşi (zece clerici şi douăzeci de mireni) ai Adunării Eparhiale.
De asemenea, au fost aleşi membrii Consiliului eparhial (trei clerici şi şase mireni) şi au fost desemnați cei trei membri (un cleric şi doi mireni) care vor reprezenta Episcopia Hușilor în Adunarea Naţională Bisericească. Un alt punct de pe ordinea de zi a fost alegerea membrilor Consistoriului eparhial (trei membri titulari şi doi supleanţi) şi desemnarea, din partea Eparhiei Hușilor, a clericilor care vor face parte din Consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.