16/07/2024

Primăria Vaslui, alte 28 de loturi de teren în Cartierul 13 Decembrie

1 min read

Consiliul Local Vaslui a aprobat actualizarea listei de priorități pentru anul 2022, cuprinzând solicitanții care au acces la un teren în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Au fost analizate toate dosarele solicitanţilor, după cum urmează: 799 de cereri depuse în perioada 2003-2022 – pentru completarea acestora s-a procedat la afişarea prin diferite forme mass-media (ziar, afisaj la avizierul instituţiei) în vederea completării acestora; 120 de dosare incomplete – (solicitanţi cu care s-a realizat corespondența și discuţii telefonice); 35 dosare complete – (punctaj). Pentru cele 35 de persoane care au dosare complete există pentru repartizare opt loturi de pământ. Urmeaza a fi emise opt decizii de atribuire a terenului pentru cei opt beneficiari aleși. Peste o lună, în Cartierul 13 Decembrie vom mai avea la dispoziție 28 de loturi de teren, care la rândul lor vor fi atribuite în folosință gratuită tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani care vor să își construiască o locuință proprietate personală.
Comisia de aplicare a Legii 15/2003 a prezentat CL Vaslui actualizarea listei de priorităţi a solicitanţilor care îndeplinesc criteriile de acces la terenuri în folosinţă gratuită în vederea construirii de locuinţă proprietate personală. Lista privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor precum şi hotărârea prin care aceasta a fost aprobată vor fi date publicităţii prin afişare într-un loc accesibil publicului şi publicate pe site-ul Primăriei municipiului Vaslui.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.