15/07/2024

Loturi de teren gratuite, pentru tineri, de la Primaria Vaslui

2 min read

Numerosi tineri, circa 700, din municipiul Vaslui, au solicitat în ultimii ani terenuri pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Terenurile se află în proprietatea municipiului Vaslui și se acordă gratuit tinerilor care au depus dosare în acest sens. După analizarea documentațiilor, un număr de 35 au fost complete și vor fi înregistrate pe lista de proprietăți. Întocmirea listei este necesară în vederea repartizării loturilor de teren disponibile. Consiliul Local Vaslui va aproba actualizarea listei de priorități pentru acest an, cuprinzând solicitanții care au acces la un teren în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Au fost analizate toate dosarele solicitanţilor, după cum urmează: 799 de cereri depuse în perioada 2003-2022 – pentru completarea acestora s-a procedat la afişarea prin diferite forme mass-media (ziar, afisaj la avizierul instituţiei) în vederea completării acestora; 120 de dosare incomplete – (solicitanţi cu care s-a realizat corespondența și discuţii telefonice); 35 dosare complete – (punctaj). Lista de priorităţi va cuprinde cele 35 de dosare complete, cărora li s-a întocmit punctaj în conformitate regulamentul privind regimul atribuirii în folosinţă gratuită, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în proprietatea municipiului Vaslui, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Intocmirea listei de priorităţi este necesară în vederea repartizării loturilor de teren disponibile. Prin Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr.47/28.05.2020 s-a aprobat Regulamentul privind regimul atribuirii in folosinţa gratuita, la cerere, tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate in proprietatea municipiului Vaslui, pentru construirea unei locuinţe proprietate personala. Comisia locala responsabilă cu analizarea dosarelor s-a întrunit şi a analizat cererile formulate de către solicitanţi. Au fost analizate dosarele înregistrate până la data de 10/05/2022, în vederea întocmirii listei de priorităţi, în conformitate cu prevederile legale. Comisia locala de aplicare a Legii nr. 15/2003 va prezenta CL Vaslui actualizarea listei de priorităţi a solicitanţilor care îndeplinesc criteriile de acces la terenuri în folosinţă gratuită în vederea construirii de locuinţă proprietate personală.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.