24/07/2024

Terenurile agricole au mare cautare

2 min read

Vasluienii se arata foarte interesați de tranzacțiile cu terenuri agricole extravilane. Doar anul trecut la Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Vaslui au fost înregistrate un număr de 2.257 dosare. Totalul acestora însumează o suprafață de teren extravilan de 1.833,71hectare. In primele trei luni ale acestui an, la nivelul județului Vaslui au fost depuse un număr de 409 oferte de vânzare de teren din extravilan, iar în urma analizei acestor dosare au fost emise 75 de avize finale. Suprafața pentru care s-au depus ofertele este de 357 hectare. Pe parcursul anului 2021 au fost emise 474 de avize finale, în baza cărora preemptorii sau potențialii cumpărători au dreptul să cumpere suprafețele de teren cu privire la care și-au exercitat dreptul de preempțiune, respectiv opțiunea de cumpărare. Nu a fost emis niciun aviz negativ și au fost înregistrate 593 procese-verbale de finalizare a procedurii emise de către primăriile din județ. Prețurile aferente acestor terenuri oscilează în funcție de poziția terenului (la limita cu terenuri intravilane, în apropierea orașelor), categoria de folosință a acestuia, calitatea terenului. În prezent, prețul mediu de tranzacționare este de 13.000 lei/hectar.
DAJ Vaslui înregistrează şi verifică documentele transmise de către primării; publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului; înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul judeţean de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic etc.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.