24/07/2024

Adunarea Generală a Federației Filantropia la Mănăstirea Lainici

2 min read

În zilele de 9 şi 10 mai la Mănăstirea Lainici din județul Gorj a avut loc Adunarea Generală a Federaţiei Filantropia a Patriarhiei Române, care s-a desfășurat în trei sesiuni de lucru și a reunit reprezentanții organizațiilor membre ale federației. Întrunirea a fost precedată de ședința Consiliului Director în care au fost discutate mai multe subiecte de ordin administrativ. Delegatul Episcopiei Hușilor a fost părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele „Asociației Filantropia Ortodoxă” Huși.
Lucrările desfășurate pe parcursul celor două zile au fost prezidate de părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal coordonator la Sectorul social-filantropic din cadrul Administrației Patriarhale și președintele Federației Filantropia. Printre temele de discuție s-au numărat: prezentarea activităților și a situației financiare a Federației Filantropia pe anul 2021; stadiul proiectelor de la nivel central care au primit finan­țare; prezentarea stadiului proiectelor aflate în implementare de către organizațiile membre ale Federației; stabilirea necesarului de cursuri de formare profesională pentru an­ga­jații din cadrul ONG-urilor Fede­ra­ției Filantropia, precum și activitatea de sprijinire a persoanelor refugiate din Ucraina. Membrii Federației Filantropia s-au întâlnit în ultima zi și cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Federația Filantropia este o or­ga­nizație nonguvernamentală al cărei scop este „de a crește impactul şi eficiența acțiunilor sociale ale organi­za­țiilor membre sau partenere și a structurilor sociale ale Bisericii Orto­doxe Române, prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat și coerent la provocările sociale actuale”, se arată pe federatia-filantropia.ro.
În prezent se află în implementare opt proiecte: „CRESC – Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate în dezvoltare or­ga­nizațională”; „Eco-ini­ția­tive în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”; „Adapting to the new” – Erasmus+; „GREAT – Grandparenting as Resource to Enhance the Educational Adult Community” – Erasmus+; „Cam­panie de prevenire și combatere a depen­den­ței digitale în rândul copiilor din sectorul 3 al Bucu­reș­tilor”; „IOCC – Refugiați Ucraina – ajutor umanitar Republica Moldova, Suceava și Baia Mare”; „IOCC – Re­fu­giați Ucraina – UMCOR”; „FRDS – Refugiați Ucraina – Asistență medicală și socială și de prim ajutor”.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.