24/07/2024

1.200 euro/hectar, subventie, pentru producția de struguri de masă

2 min read

Ministerul Agriculturii intenționează să susțină producția de struguri de masă pe perioada acestui an. Suma care va fi pusă la dispoziția fermierilor este de 15 milioane de lei (circa 3 milioane euro). Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se va acorda beneficiarilor este de 1.200 euro/ha şi se plăteşte în lei, la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie anul trecut. Sumele, care reprezinta ajutoare de minimis, se acordă pentru plantaţii cu struguri de masă pentru o suprafaţă de minimum 1.000 mp şi maximum 10 ha, inclusiv. Sumele se achita beneficiarilor într-o singură tranşă, în acest an. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de struguri de masă, beneficiarii trebuie să solicite ajutorul de minimis, să utilizeze o suprafaţă cultivată cu struguri de masă, de minimum 1.000 mp şi maximum 10 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere struguri de masă, anul, beneficiar numărul, Direcţia Agricolă Judeţeană/a Municipiului Bucureşti si să obţină o producţie de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha de pe suprafaţa prevăzută. Totodata, acestia trebuie să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cu plantaţiile de struguri de masă, în anul 2022, la specificaţia vii nobile pe rod, pentru struguri de masă.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.