24/07/2024

Posturi noi pentru IPJ Vaslui

2 min read

În perioada 31.03 – 20.05.2022, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, jud. Vaslui recrutează candidaţi, pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” București, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2022-2023.
Candidaţii pot avea maximum trei opțiuni – o singură instituție de învățământ superior a M.Ap.N., Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” și o singură unitate de învățământ postliceal a M.Ap.N. – școală militară de maiștri militari și subofițeri, având în vedere data stabilită pentru susținerea probelor de cunoștințe/ graficele de admitere.
Înscrierea candidaților se realizează în perioada 31.03 – 20.05.2022, doar în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Vaslui (str. Hagi Chiriac, nr. 1, mun. Vaslui, jud. Vaslui) prin depunerea cererii de înscriere și a declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar completate de către candidat în mod lizibil.
Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de domiciliul/reședința candidatului, înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează. Astfel, candidaţii cu domiciliul/reședința în localităţi din judeţul Vaslui, aşa cum este înscris/ă în cartea de identitate, se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, strada Hagi Chiriac, nr. 1.
Dosarul de recrutare complet se depune până la data de 10.06.2022, în intervalul orar 10.00 – 14.00, în zilele lucrătoare, modalitatea de întocmire a dosarului, și condițiile de participare la concurs fiind precizate în anunțul de concurs care se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui – vs. politiaromana.ro, la secțiunea Carieră/Admitere.
Probele de concurs pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal sunt: proba de evaluare a performanţei fizice și proba de evaluare a cunoştinţelor.
Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 01- 06 iulie 2022 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București.
Probele de verificare a cunoștințelor vor avea loc la sediul instituțiilor de învățământ organizatoare ale concursului de admitere.
Pentru mai multe informații, cei interesati pot consulta site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui la adresa: https://vs.politiaromana.ro/Carieră/Admitere.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.