24/07/2024

”Se stă cu mâna întinsă” catre Palatul Victoria

2 min read

Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) din județul Vaslui depind, in continuare, financiar, de alocările de la Guvernul României. Potrivit raportului publicat de Camera de Conturi Vaslui, în anul 2020, sumele defalcate din TVA au reprezentat 46,60% din totalul veniturilor bugetelor locale de 1,4 miliarde de lei. În schimb, colectările din impozitele și taxele locale sunt tot mai mici, acestea reprezentând doar 9,34% din totalul veniturilor. Fără a fi condiționați de gradul de încasare a veniturilor proprii, mulți edili se bazează pe resursele bugetare virate de la nivel central. Camera de Conturi Vaslui a publicat Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2020. Potrivit acestui document, execuția bugetelor locale pe categorii de venituri, prin prisma încasărilor realizate, nu este cu mult diferită față de anii precedenți. În total, au fost încasate venituri în valoare de 1.430.892.000 de lei, ceea ce înseamnă un grad de încasare a veniturilor 75,73% din prevederile bugetare definitive. Visteriile locale depind în mare măsură de alocările de la nivel central sub forma sumelor defalcate din TVA. La acest capitol, încasările au fost de 666.840.000 de lei, ceea ce înseamnă un procent de 99,61% din prevederile bugetare definitive cifrate la 669.441.000 lei. Practic, sumele defalcate din TVA au cea mai mare pondere în totalul din veniturilor de 46,60%, față de anul 2019 când reprezentau doar 41,61% din totalul veniturilor. La capitolul venituri din impozite, taxe și alte vărsăminte, alte venituri, din prevederi bugetare definitive de 200.554.000 lei s-au realizat încasări de 133.622.000 lei, ceea ce reprezintă un procent de 66,63% din prevederile definitive. Veniturile din impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte etc., ca aport propriu la resursele bugetare anuale din partea entităților locale, au reprezentat în anul 2020, doar 9,34%. Mai mult, s-a înregistrat o scădere față de anul 2019 când ponderea acestora în total venituri încasate a fost de 10,56 %. Camera de Conturi Vaslui explică că finanțarea, destul de susținută încă, de la bugetul de stat, prin asigurarea resurselor financiare necesare bugetelor locale, este determinată în principal de: partajarea/descentralizarea unor activități multiple de la nivel centralizat, în sfera de competență a autorităților publice locale, pe fondul unei nearmonizări privind gradul de dezvoltare al acestora, corelat cu predictibilitatea realizării unor cheltuieli în condiții de echilibru bugetar; cadrul legislativ fiscal complex/nearmonizat cu structura de personal (în special organigrama de multe ori subdimensionată a aparatului de specialitate cu atribuții fiscale) din cadrul entităților locale etc.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.