Wed. Jan 19th, 2022

Traseele de transport public urban in municipiul Vaslui

4 min read

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria
municipiului Vaslui supune atenției tuturor celor interesați proiectul de restructurare și extindere a traseelor de transport public urban în municipiul Vaslui.
Câteva dintre principiile care au stat la baza acestor propuneri au vizat gruparea pe zone de interes cetățenesc a
traseelor principale, extinderea traseelor vechi și înființarea de noi rute ținând cont de necesitatea de deplasare a
vasluienilor, optimizarea orarului de transport prin corelarea cu transportul interjudețean și cel feroviar, precum și
optimizarea timpilor de așteptare în stații.
Până pe data de 28 ianuarie 2022, așteptăm să ne trimiteți propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră prin
email la adresa pmv@primariavaslui.ro (titlul mesajului: PENTRU DEZBATERE PUBLICĂ TRANSPORT LOCAL), prin
depunerea unui document scris la Registratura instituției sau telefonic, la nr. 0235/310999 int. 110.
NUMĂR
TRASEU

DENUMIRE TRASEU NR.
CURSE

(luni-
vineri)

ORAR

1
DUS: Autogara Transurb – Centru – Zona
Industrială – Badotherm – Blocuri – Capătul str.
Metalurgiei

23/zi 5.40; 5.50; 6.50; 7.45; 8.30; 8.45; 10.20 (prin
Clubul Pescarilor); 12.00; 12.20; 12.45;14.00
(prin Clubul Pescarilor); 14.20; 15.00; 15.20;
16.20; 16.45; 17.20; 17.45; 18.45; 19.20; 19.45;
20.05; 20.30 (prin Clubul Pescarilor); 22.45 (prin
Brodoc)

Intors: Capăt str. Metalurgiei – Centru – Autogara
Transurb

24/zi 6.00; 6.20; 6.50; 7.05; 7.20; 7.30; 7.40; 8.10;
9.00; 11.30; 12.50; 13.15; 14.00; 14.30; 15.20;
16.10; 19.10; 20.10; 17.10; 18.10; 19.50; 20.30;
21.00

1/ DUS: Capăt str. Metalurgiei – Piața Traian – Centru 6/zi 9.10; 10.00; 10.50; 11.00; 17.40; 18.20
Intors: Centru – Confecții – Zona Ind. – Blocuri –
Capăt str. Metalurgiei

6/zi 9.30; 10.20; 11.10; 11.20; 18.00; 18.40

1A DUS: Autogara Transurb – Piața Traian – Zona
Industrială – Badotherm – Blocuri – Capăt str.
Metalurgiei

1/zi 6.20

Intors: nu face cursa retur
1B DUS: Autogara Transurb (pe varianta str.
Ceramicii) – CRPH – BICO – Badotherm – Zona
Industrială – Capăt str. Metalurgiei

6/zi 5.00; 6.40; 7.25; 7.30 (CRPH); 15.10; 16.00

(CRPH)

Intors: Capăt str. Metalurgiei – Bico – CRPH –
Autogara Transurb (pe varianta str. Ceramicii)

8/zi 6.40; 7.20; 7.40; 16.40; 16.10 (CRPH); 19.05;

22.30; 23.15

1C DUS: Gară – Autogara Transurb – Sala sporturilor –
Buium – Confecții – Zona Industrială – Blocuri –
Capătul str. Metalurgiei

4/zi 9.15; 10. 30; 13.00; 17.00

Intors: Capăt str. Metalurgiei – Confecții – Buium –
Sala Sporturilor – Autogara Transurb – Gară

4/zi 9.45; 13.30. 11.00;17.30

1D DUS: Autogara Transurb (pe varianta str.
Ceramicii) – CRPH – Paiu

2/zi 7.10; 13.15

Intors: Capăt str. Metalurgiei – Bico – CRPH – Paiu – 2/zi 7.20; 13.25

Autogara Transurb (pe varianta str. Ceramicii)

2
DUS: Autogara Transurb – Centru – Confecții –
Brodoc

15/zi 4.45; 5:45; 6.45; 7.35; 8.45; 10.30; 11.00;
12.30; 13.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30; 20.30;
22.30 (către Zona Industrială)

Intors: Brodoc – Centru – Autogara Transurb 15/zi 5.00; 6.05; 7.05; 7.25 7.55; 9.10; 11.00; 11.30;
13.00; 15.40; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00; 21.00;
23.00 (către Zona Industrială)

2/ DUS: Centru – Confectii-Brodoc 3/zi 14.20; 15.20; 15.50
Intors: Brodoc- Piața Traian – Centru 3/zi 14.00; 15.00; 16.15
2A DUS: Gara – Autogara Transurb – Sala Sporturilor –
Buium – Confecții – Brodoc

3/zi 7.00; 10.00; 12.00

Intors:Brodoc – Confectii –Buium- Sala Sporturilor-
Autogara Transurb-Gara

2/zi 10.30; 12.30

3
DUS: Autogara Transurb – Centru – Gura Bustei –
Viișoara – Bahnari

12/zi 5.20; 6.10; 7.05; 8.45; 9.45; 10.45; 12.45;

14.50; 16.45; 17.20; 20.30; 21.20

Intors: Bahnari – Viișoara – Gura Bustei – Centru –
Autogara Transurb

13/zi 5.45; 6.40; 6.45; 7.30; 9.10; 10.10; 11.15;

13.15; 15.15; 17.25; 17.45; 21.00; 21.45

3/ DUS: Autogara Transurb – Centru – Gura Bustei –
Viișoara

13/zi 7.25; 8.30; 9.30; 10.30; 12.00; 12.30; 13.30;

14.10; 14.45; 16.30; 18.20; 19.20; 22.45

Intors: Viișoara – Gura Bustei – Centru – Autogara
Transurb

14/zi 7.40; 9.00; 10.00; 11.00; 12.30; 12.50; 13.55;

14.35; 15.10; 16.55; 18.45; 19.45; 23.00

3A DUS: Autogara Transurb – Centru – Gura Bustei 3/zi 4.45; 5.50; 7.20; 20.20
Intors: Gura Bustei – Centru – Autogara Transurb 4/zi 5.00; 7.40; 6.50; 20.45
3B DUS: Autogara Transurb – Sala Sporturilor – Podul
Hușului – Gura Bustei – Viișoara – Bahnari

1/zi 5.30

Intors: Bahnari – Viișoara- Gura Bustei – Podul
Hușului – Sala Sporturilor – Autogara Transurb

4
DUS: Autogara Transurb – Centru – Spital – Moara
Grecilor

35/zi 4.45; 5.15 (Vastex); 5.30; 6.00; 6.15 (LCL); 6.20
(Vastex pt. Recumed); 6.35; 6.50; 7.10
(Vastex); 7.30; 8.00; 8.30; 9.00; 9.30; 12.30;
13.00; 13.15 (Vastex); 13.30 (Vastex); 13.30;
14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00;
18.00; 18.20 (Vastex pt. Recumed); 18.30;
19.00; 19.30; 20.00; 20.30; 21.10 (Vastex);
22.00 (Vastex)

Intors: Moara Grecilor – Spital – Confecții – Centru –
Gară

28/zi 5.00; 5.40; 6.00; 6.20; 6.30; 6.30 (Vastex);
7.00; 7.30; 8.00; 8.30; 9.00; 11.20; 12.20;
12.30; 13.00; 14.30; 15.00; 15,30; 15.50; 16.00;
17.30; 18.30; 19.00; 19,30; 20.00; 20.30; 21.00;
22.30

4/ DUS: Moara Grecilor – Spital – Confecții – Piața
Traian – Centru

9/zi 9.30; 10.00;10.20; 10.40; 11.00; 11.40; 16.50;

17.30; 18.10

Intors: Centru – Spital – Moara Grecilor 9/zi 9.50; 10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 12.00; 17.10;

17.50; 18.30

4A DUS: Gara – Autogara Transurb – Sala Sporturilor – 5/zi 7.35; 8.30; 11.30; 14.00; 18.00

Spital – Moara Grecilor
Intors: Moara Grecilor – Spital – Sala Sporturilor –
Autogara Transurb

5/zi 8.05;9.30;12.00; 14.30; 18.20

4 B DUS: Gară – Autogara Transurb – Centru – Spital –
Str. Păcurari – Capăt Moara Grecilor

2/zi 8.30; 10.00

Intors: Moara Grecilor – Spital – Centru – Autogara
Transurb

2/zi 9.00;10.30

5
DUS: Gară – Piața Traian – Motor Grup – Recumed
– Cișmeaua Moldovencei

6/zi 9.35; 10.30; 11.25; 12.00;12.25; 15.50

Intors: Cișmeaua Moldovencei – Recumed – Centru –
Gară

8/zi 6.50; 9.55; 10,50; 11.45; 12.20; 12.45; 16.10;

18.50

6
DUS: Moara Grecilor – Confecții – Zona Industrială
– Badotherm – Blocuri – Capăt str. Metalurgiei

9/zi 5.30 (de la Vastex); 6.25 (de la LCL); 7.20 (de la
Vastex); 13.30; 13.40 (de la Vastex); 14.35 (de
la LCL); 15.40 (de la LCL); 18.30 (de la Vastex);
21.20 (de la Vastex)

Intors: Capăt str. Metalurgiei – Confecții – Spital –
Moara Grecilor

7/zi 5.20; 6.00 (la LCL prin BICO);13,30; 14.00(la
LCL prin BICO); 15.00 (LCL); 15.20 (la LCL);
22.00 (prin Bico)

6 A DUS: Moara Grecilor – Spital – Confecții – Brodoc –
Zona Industrială-Blocuri – Capăt str. Metalurgiei

2/zi 13.50; 22.20 (din Vastex prin Brodoc)

Intors: nu face cursa retur

7
DUS: Autogara Transurb – Piața Traian – DADR –
Policlinică – Ocolul Silvic – Str. 13 Septembrie –
Str. 8 Martie – Str. Dimitrie Cantemir

5/zi 7.00; 10.30;12.00;16.30; 18.00

Intors: Str. Dimitrie Cantemir – Str. 8 Martie – Str.
13 Septembrie – Ocolul Silvic – Str. Andrei Mureșan –
Piața Traian – Autogara Transurb

5/zi 7.15; 11.00;12.30; 17.00;18.30

8
DUS: Autogara Transurb – Centru – Motor Grup –
Str. Castanilor – Delea

4/zi 6.50; 11.45; 15.00; 19.00

Intors: Delea – Str. Castanilor – Motor Grup – Centru

  • Autogara Transurb

4/zi 7.15; 12.15; 15.20; 19.30

8A DUS: Autogara Transurb – Piața Traian – Motor
Grup – Str. Castanilor – Delea

16.30; 21.30

Intors: Delea – Str. Castanilor – Motor Grup – Piața
Traian – Autogara Transurb

17.00; 22.00

9
DUS: Autogara Transurb – Piața Traian – Piața
Centrală – Spital – Protecția Copilului

21/zi 5.20; 5.40; 6.10; 6.40; 7.10; 7.45; 8.15; 8.45;
9.15; 10.15; 11.15; 11.45; 13.20; 13.40; 14.10;
15.15; 15.45; 16.15; 19.15; 21.30; 22.15

Intors: Protecția Copilului – Spital – Piața Traian –
Autogara Transurb

18/zi 5.40; 6.10; 6.40; 7.20; 7.50; 8.45; 9.15; 9.45;
11.15; 11.45; 12.15; 13.40; 14.10; 14.50; 15.45;
16.30; 16.45; 19.30

9/ DUS: Protectia Copilului – Spital – Piața Centrală –
Piața Traian – Centru

4/zi 10.45; 16.15; 17.15; 20.15

Intors: Centru – Spital – Protecția Copilului 4/zi 10.55; 16.30; 17.45;20.45

9A DUS: Autogara Transurb – Centru – Spital –
Protecția Copilului 3/zi 12.45; 16.15; 18.15

Intors: Protecția Copilului – Spital – Centru –
Autogara Transurb 5/zi 8.10; 13.15; 18.45; 22.00; 22.30

TOTAL NUMĂR DE CURSE 338

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.