Wed. Jan 19th, 2022

A fost amânată acordarea indemnizatiei pentru persoanele persecutate politic

2 min read

Copiii persoanelor care au fost persecutate din motive etnice își vor primi drepturile începând cu data de 1 ianuarie 2023. Este vorba despre beneficiarii Legii nr. 154/2021 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice.
Atât drepturile deja stabilite în temeiul Legii nr. 154/2021 prin hotărâri emise în cursul anului 2021, cât și drepturile care urmează a se stabili prin hotărâri ce vor fi emise în cursul anului 2022 se vor acorda şi se vor plăti începând cu data de 1 ianuarie 2023.
Începând cu data de 10 iunie 2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 154/2021, Casa Județeană de Pensii (CJP) Vaslui primește și analizează cererile depuse și emit hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite. Documentele necesare stabilirii calității de beneficiar (copil) sunt, după caz, următoarele:
-cerere tip;
-act de identitate al solicitantului – copie și original;
-certificat de naștere al solicitantului – copie și orginal;
-certificat de căsătorie al solicitantului, după caz – copie și original; -certificat de deces al părintelui decedat – copie și original; Decizie/Hotărârea privind calitatea de beneficiar al O.G. nr. 105/1999 a părintelui decedat – copie; talon de pensie al solicitantului (în situația în care acesta este pensionar).
În situația în care părintele decedat nu a beneficiat de prevederile O.G. nr.105/1999, dovada că acesta a suferit o măsură de persecuție din motive etnice, în perioada 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, se poate face cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt: acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională; acte eliberate de lagărele de concentrare; livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detașamentele de muncă obligatorie; carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie; carnet de identitate privind pe cei deportați în Moghilev; adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.; buletine de evidenta a populaţiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectivă din Transnistria; acte eliberate de primăria oraşelor respective; certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti; adeverinţe eliberate de alte autorităţi din Transnistria; alte asemenea acte oficiale.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.