Wed. Jan 19th, 2022

56.623 de pensionari din județ, ajutor financiar de 60,9 milioane lei

4 min read

Peste jumătate din pensionarii sistemului public de pensii din județ vor beneficia de ajutorul financiar acordat de Guvernul României. Din categoria persoanelor vulnerabile care au nevoie de un sprijin excepțional în această iarnă fac parte 56.623 de pensionari. Situația privind ajutorul financiar este următoarea: Vaslui – 31.487 beneficiari; Bârlad – 18.418 pensionari; pensionari din agricultură – 6.718 persoane. Conform datelor Casei Județene de Pensii (CJP) Vaslui, suma totală care va fi acordată pensionarilor vasluieni ca ajutor financiar în luna ianuarie 2022 se ridică la 60.984.942 lei.
În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor referitoare la ajutorul financiar prevăzut de O.U.G. nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID -19, pe perioada stării de urgenţă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201/17.12.2021 sunt formulate următoarele precizări:
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) şi alin. (3) coroborate cu cele ale art. 5 din O.U.G. nr. 132/2021, ajutorul financiar prevăzut de ordonanţa menţionată se acordă în luna ianuarie a anului 2022 pensionarilor din sistemul public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special din evidenţa caselor teritoriale de pensii, care au domiciliul în România sau care fac dovada că locuiesc în România în luna ianuarie 2022, după cum urmează: pentru pensionarii sistemului public de pensii şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei, un ajutor financiar în cuantum de de 1.200 lei; pentru pensionarii sistemului public de pensii şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii, ale căror venituri au valori cuprinse între 1.001 lei-1.600 lei, inclusiv, un ajutor financiar al cărui cuantum se calculează ca diferenţă între valoarea de 2.200 lei şi veniturile cumulate.
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 132/2021, prin termenul „venituri” se înţelege: venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, aferente lunii ianuarie 2022; venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, aferente lunii decembrie 2021; venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, aferente lunii decembrie 2021, plătite prin casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale iar în cazul potenţialilor beneficiari ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei; venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată în baza OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 4 din O.U.G. nr. 132/2021: „Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) se acordă pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special din evidenţa caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, ale căror drepturi sunt cuvenite sau aflate în plată în luna ianuarie 2022.
Conform art. 1 alin (1) din O.U.G. nr. 132/2021, pentru pensionarii sistemului public de pensii şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei, ajutorul financiar este de 1.200 lei.
În cazul unei beneficiar de indemnizaţie acordată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 700 lei, fără nici un alt venit din cele menţionate la art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 132/2021, ajutorul financiar este de 1.200 lei.
Unui beneficiar numai de pensie în cuantum de 650 lei şi care începând cu 1 ianuarie 2022 va beneficia de indemnizaţie socială pentru pensionari până la nivelul de 1.000 lei (art. II din O.U.G. 125/2021), i se va acorda în luna ianuarie 2022 un ajutor financiar de 1.200 lei.
Potrivit art. 2 alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 132/2021, pentru pensionarii sistemului public de pensii şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii, ale căror venituri au valori cuprinse între 1.001 lei-1.600 lei, inclusiv, ajutorul financiar se calculează ca diferenţă între valoarea de 2.200 lei şi veniturile cumulate.
Astfel, pensionarului beneficiar de pensie în cuantum de 650 lei din sistemul public de pensii şi 850 lei din sistem neintegrat sistemului public de pensii (venit cumulat de 1.500 lei) va beneficia de un ajutor financiar în cuantum de 700 lei, calculat ca diferenţă între valoarea de 2.200 lei şi veniturile cumulate (2.200 lei -1.500 lei =700 lei).
Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2021 se plătesc, din oficiu, în luna ianuarie 2022, odată cu drepturile de pensie aferente acestei luni, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau al caselor de pensii sectoriale, după caz.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.