Wed. Jan 19th, 2022

AGENTII ECONOMICI DIN JUDET, VERIFICATI DE ITM

2 min read

În intervalul 13–15 decembtie inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui au desfăşurat o campanie naţională care a prevazut verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor individuale de muncă la unităţile care își desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție- cod CAEN 7490. Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de acțiuni pentru anul 2021, aprobat de Inspectorul General de stat, se impune intensificarea acțiunilor de control privind verificarea respectării prevederilor legale ce reglementează relațiile de muncă.
Cele mai frecvente încălcări ale reglementărilor care vizează relațiile de muncă sunt:
-neresectarea dispozițiilor legale cu privind durata maximă a timpului de muncă;
-necompensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător; -neacordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă;
-neacordarea de liber în zilele de sărbătoare legală și neacordarea repausului săptămânal;
-nerespectarea dispozițiilor privind munca de noapte; Incălcarea interdicției de a se efectua ore suplimentare în cazul contractelor cu timp parțial;
-neevidențierea reală a documentelor de evidență a timpului de muncă a numărului de ore efectiv lucrate de către salariați; –nerespectarea obligației privind repartizarea timpului de lucru în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial; -nerespectarea dispozițiilor legale privind registrul general de evidență a salariaților.
Inspectorii ITM Vaslui considera oportună declanșarea unor acțiuni de control , cu caracter inopinat la angajatorii care își desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție- cod CAEN 7490 în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă.
În cadul campaniei desfășurate acum o saptamana au fost controlaţi un număr de 6 angajatori, fiind dispuse două măsuri obligatorii. Deficienţele constatate au fost cu privire la faptul că angajatorul nu păstra, la locul de muncă, o copie a contractului individual de muncă, pentru salariați. De asemenea, angajatorul nu ținea la locul de muncă o evidență a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat. Nu au fost identificate cazuri grave de încălcare a prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă care să impună aplicarea de sancțiuni contravenționale.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.