Tue. Aug 16th, 2022

Un milion de lei in plus pentru proiectul de apa si canal

1 min read

Cofinanțarea proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui” va crește cu suma de 1.033.736. lei. Cofinanțarea se ajustează deoarece implementarea proiectului generează costuri suplimentare, prin ajustarea prețurilor ca urmare a creșterii indicilor de preț pentru contractele de lucrări. Contribuția Consiliului Judetean Vaslui la cofinanțarea proiectului este de 25.230.358 lei, din care 22.021.862 lei sunt cheltuieli eligibile, iar 3.208.496 lei sunt cheltuieli neeligibile, acestea din urmă reprezentând costuri neeligibile aferente obiectivelor Stația de Tratare Negrești și Stația de Epurare Negrești. Lucrările de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare au fost fazate din Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu 2007-2014 pe Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Beneficiarul proiectului este SC Aquavas Vaslui, operatorul județean de apă și canal. Valoarea totală a proiectului este de 355.927.933 lei, din care cofinanțarea europeană este de 230.862.516 lei. Durata de desfășurare a proiectului era stabilită initial în perioada 1 aprilie 2015 – 30 iunie 2020, însă Ministerul Fondurilor Europene a obținut de la Bruxelles o prelungire a perioadei de implementare până la sfârșitul anului 2023.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.