Wed. Jan 19th, 2022

Legea coopearatiei agricole

1 min read

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că a fost adoptată de către Camera Deputaților inițiativa legislativă de modificare și completare a Legii cooperației agricole nr.566/2004.
Inițiativa a fost lansată având la bază dorința fermierilor de a se asocia într-un sistem cooperatist, unindu-și astfel toate forțele pentru susținerea dezvoltării economice, sociale și culturale a comunității și a membrilor săi.
Ministrul Agriculturii a subliniat importanța măsurilor pentru stimularea, încurajarea și apărarea gospodăriilor din sate și comune. Pentru a putea beneficia de toate avantajele naționale și europene, statul trebuie să sprijine înființarea cooperativelor, care pot fi de mai multe tipuri:
-cooperative agricole de servicii;
-cooperative agricole de achiziții şi vânzări;
-cooperative agricole de procesare;
-cooperative agricole de manufacturiere şi mică industrie în agricultură;
-cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale;
-cooperative agricole, care pot desfăşura, în comun, activităţile prevăzute la punctele a) și e);
-cooperative agricole pentru asistenţă mutuală şi asigurare agricolă;
-alte tipuri, formate cu respectarea legii.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.