Wed. Jan 19th, 2022

Preţurile medii la produsele agricole pentru anul fiscal 2022

1 min read

Ȋn temeiul art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,, În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene și, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal.”
Ȋn acest sens, în baza propunerilor transmise de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui privind preţurile medii vehiculate pe piaţă la produsele agricole în anul 2021 – preţuri ce constituie bază de calcul a valorii arendei stabilite în natură, precizăm faptul că, în data de 26 noiembrie 2021 a fost adoptată în cadrul ședinţei Consiliului Județean Vaslui, Hotărârea nr. 188/2021 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2022.
Astfel, mai jos, transmitem preţurile medii aprobate la produsele agricole, pentru anul fiscal 2022:

-grâu – 0,70 lei/ kg
-orz – 0,65 lei/kg
-orzoaică – 0,70 lei/kg
-porumb – 0,75 lei/kg
-sorg – 0,80 lei/kg
-floarea soarelui – 1,70 lei/kg
-rapiță – 1,70 lei/kg
-soia – 2,00lei/kg
-struguri – 1,50 lei/kg
-masă verde de pe pajiști – 0,06 lei/kg

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.