Mon. Dec 6th, 2021

Burse pentru elevii vasluieni

1 min read

Primăria Vaslui va acorda 5.047 de burse pentru anul scolar 2021-2022. Acestea sunt date pe diferite critetii: performanță, de merit, de studiu și burse de ajutor social. Ele vor fi acordate elevilor din învăţământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal). Cuantumul burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar aferente semestrului I al anului 2021-2022, este următorul: bursa de performanţă este de 350 lei/lună; bursa de merit este de 120 lei/lună; bursa de studiu este de 110 lei/lună,bursa de ajutor social este de 100 lei/lună. Valoarea burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar din municipiul Vaslui, aferente semestrului II al anului 2021-2022, este următorul: bursa de performanţă este de 500 lei/lună; bursa de merit este de 200 lei/lună; bursa de studiu este de 150 lei/lună; bursa de ajutor social este de 200 lei/lună. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul local pe 2021 al municipiului Vaslui. Regulamentul de acordare a burselor prevede faptul ca acestea se acorda elevilor înscriși în clasele I-XII la cursurile de zi ale anului școlar curent, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Vaslui, care au media la purtare 10/calificativul „FB” în semestrul pentru care se acordă și care îndeplinesc criteriile regulamentului, indiferent de domiciliul sau reședința acestora. Beneficiarii acestor burse le vor păstra până la terminarea semestrului pentru care le-au fost acordate. Banii se achita lunar, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, pe perioada cursurilor școlare.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.