Tue. Nov 30th, 2021

Consultările privind Planul Național Strategic

2 min read

O nouă reuniune în format online cu membrii grupurilor de lucru a avut loc la Ministerul Agriculturii si Deazvoltarii Rurale (MADR). Aceasta a vizat intervențiile din sectorul fructe-legume.
Ministrul Adrian Oros a precizat că intervențiile se aplică organizațiilor de producători care au un program operațional în derulare, explicând că din cele 23 organizații de producători existente în sectorul fructe-legume doar 5 organizații de producători au în implementare un program operațional.
Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu contribuțiile plătite efectiv de organizație și de membrii săi la fondurile operaționale destinate finanțării punerii în aplicare a programelor operaționale, limitate la 50 % din cheltuielile efective suportate pentru finanțarea programelor operaționale. Totodată, organizațiile de producători beneficiază și de o asistență financiară națională de maximum 80% din contribuţiile membrilor la fondul operațional, ce se acordă organizațiilor de producători care se află în regiuni cu un grad scăzut de organizare.
Oficialul MADR a menționat că bugetul total anual estimat pentru anul 2023 este de circa 1.220.086 euro.
Propunerea MADR vizeaza 7 măsuri de intervenții și anume:
1) Planificarea și organizarea producției;
2) Îmbunătățirea sau menținerea calității produselor;
3) Îmbunătățirea comercializării;
4) Prevenirea și gestionare a crizelor pe piața fructelor și legumelor;
5) Măsuri de mediu și de adaptare a schimbărilor climatice;
6) Cercetare și dezvoltare;
7) Formarea profesională și promovarea produselor proaspete sau procesate.
Adrian Oros a afirmat că alegerea acestor tipuri de intervenții a avut la bază informațiile rezultate din analiza nevoilor din cadrul Planului Național Strategic 2021- 2027, precum și rezultatele implementării Programelor Operaționale din perioada 2014-2020 și a apreciat că acestea ar putea susține creșterea competitivitătii sectorului fructe-legume.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.