Tue. Nov 30th, 2021

Plan National Strategic in agricultura

2 min read

Viitoarele eco-scheme, dar și împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, angajamentele de silvomediu au reprezentat tema consultărilor privind Planul Național Strategic din data de 17 noiembrie de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Având în vedere nivelul ridicat de ambiție în materie de mediu al PAC din noua perioadă de programare 2023-2027, la nivelul Pilonului 1 în cadrul plăților directe, s-a introdus obligativitatea ca minim 25% din plafonul alocat plăților directe să fie utilizat în cadrul viitoarelor eco-scheme, bugetul total urmând să se ridice pe perioada la aproximativ 2,44 mld. euro.
Acestea trebuie să fie stabilite ca o plată acordată fie pentru stimularea și remunerarea furnizării de bunuri publice prin intermediul practicilor agricole benefice pentru mediu și climă, fie drept compensație pentru desfășurarea respectivelor practici.
Pentru perioada 2023-2027, au fost gândite 6 eco-scheme (3 pentru Terenurile Arabile, 1 pentru Culturile Permanente, 1 pentru Pajiști și pășuni și 1 aplicabilă tuturor categoriilor), respectiv:
a) Rotația culturilor, pentru fermele cuprinse între 1 și 10 ha;
b) Diversificarea culturilor, pentru fermele peste 10 ha;
c) Culturi verzi;
d) Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști;
e) Creșterea capacității de sechestrare a carbonului pe pajiști permanente și prevenirea deșertificării;
f) Conversia la agricultură ecologică.
Prin intervenția privind împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, România alege să promoveze încurajarea înființării de suprafețe compacte de pădure sau de perdele forestiere de protecție pentru culturile agricole, acțiuni foarte eficiente care vin să contrabalanseze efectele schimbărilor climatice asupra culturilor agricole, să stocheze carbonul în biomasă, să protejeze apa, să îmbunătățească capacitatea de retenție a apei, să amelioreze regimul hidric, să atenueze riscul la inundații, precum și să elimine efectele negative ale viiturii.
De asemenea, aceste suprafețe împădurite vor proteja și solul prin reducerea eroziunii eoliene a solului, în special în zonele de câmpie, contribuind totodată și la reducerea eroziunii solului provocate de viituri în zonele de deal și munte. Acestea vor crește diversitatea biologică prin refacerea habitatelor și ecosistemelor locale.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.