Tue. Nov 30th, 2021

POSTURI SCOASE LA CONCURS PRIN ÎNCADRARE DIRECTĂ DIN SURSĂ EXTERNĂ

2 min read

În perioada 15-24 noiembrie Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, jud. Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează :Postul de Poliție comunal Ivănești;

Postul de Poliție comunal Puiești;

Postul de Poliție comunal Văleni;

Postul de Poliție comunal Oșești;

Postul de Poliție comunal Zorleni;

Postul de Poliție comunal Bogdănești.
Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.
Înscrierea se realizează, în perioada 15-24 noiembrie (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24 noiembrie, doar până la orele 16.00), online la adresa de e-mail: sursaexterna@vs.politiaromana.ro . Cererile de înscriere, împreună cu documentația solicitată, se depun până pe data de 24.09.2021, ora 16:00.
Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
1) Probă de evaluare a performanței fizice;
2) Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă.

Proba de evaluare a performanței fizice se va desfășura în perioada 14– 19 decembrie conform planificării. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă și va avea loc la data de 23 decembrie.

Pentru mai multe informații, cei interesați pot consulta anunțul de concurs postat pe site-ul I.P.J. Vaslui, la link-ul: https://vs.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.