Mon. Dec 6th, 2021

Drumul strategic DJ 245 atrage sume importante în județul Vaslui

3 min read

Lucrările la drumul strategic din județul Vaslui au continuat în forță și în cursul acestui an. Pe cele trei loturi ale obiectivului de investiții constructorii au turnat asfalt pe zeci de kilometri, au fost amenajate sisteme de surgere a apelor pluviale, sunt în execuție poduri și podețe etc. Până la această dată, au fost depuse 21 cereri de rambursare în valoare de peste 83 milioane de lei, reprezentând servicii prestate și lucrări executate. Proiectul vizează modernizarea mai multor drumuri județene pe o lungime de 83 de kilometri, valoarea lucrărilor fiind de 222 milioane de lei.
Au fost executate o serie de lucrări pe toate cele trei loturi ale proiectului de investiții.
În cadrul lotului 1 au fost executate următoarele lucrări: pe DJ 245 – lucrări de terasamente, modernizare a sistemului rutier, așternere îmbrăcăminte asfaltică pe o lungime de aproximativ 24 km, au fost amenajate sisteme de scurgere a apelor pluviale (șanțuri betonate) pe o porțiune de aproximativ 12 km și podețe transversale, lucrări de relocare a rețelelor de utilități. De asemenea, pe DJ 245 sunt în execuție 4 poduri iar pe DJ 245M, în intravilanul localității Poienești 2 poduri. Valoarea lucrărilor executate și decontate este de 27.373.207,41 lei, reprezentând un procent de 45 % din valoarea contractului, urmând să fie autorizate și alte lucrări conform proiectului.
În cadrul lotului 2, pe DJ 247, au fost executate următoarele lucrări: lucrări de terasamente, refacere a sistemului rutier, așternere îmbrăcăminte asfaltică pe o lungime de aproximativ 12,3 km, au fost amenajate pe anumite tronsoane sisteme de scurgere a apelor pluviale (șanțuri betonate) și podețe transversale, lucrări de relocare a rețelelor de utilități. Totodată, sunt în curs de execuție 4 poduri, 2 fiind reconstruite și 2 reabilitate. Valoarea lucrărilor executate și decontate este în valoare de 13.263.459,68 lei, reprezentând un procent de 50 % din contract,urmând să fie autorizate și alte lucrări conform proiectului. Nu în ultimul rând, în cadrul lotului 3 au fost executate până la această dată următoarele lucrări: pe DJ 247, de la km 26+473 până la km 56+060, au fost executate lucrări de terasamente, drenuri, stabilizare cu lianți hidraulici, așternere strat balast și piatră spartă pe diferite tronsoane. Valoarea lucrărilor executate și decontate este în valoare de 41.168.360,71 lei, reprezentând un procent de 50% din contract, urmând să fie autorizate și alte lucrări conform proiectului. Au fost depuse un numar de 21 cereri de rambursare în valoare totală eligibilă de 83.703.146 lei, reprezentând servicii prestate și lucrări executate. Perioada de implementare a proiectului este de 75 luni, începând cu data de 1 aprilie 2016 și termen de finalizare 30 iunie 2022. Proiectul este implementat de județul Vaslui, în parteneriat cu comunele: Zorleni, Băcani, Alexandru Vlahuță, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești, Miclești, traversate de drumul strategic. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 – „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” și are o valoare totală de 222.001.842,03 lei, inclusiv TVA, din care 213.074.058.31 este asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a Guvernului României, iar suma de 8.927.783,72 lei este cofinanțarea asigurată de județul Vaslui. Rezultatele urmărite prin implementarea proiectului sunt: lungimea de drum județean reabilitat/modernizat conectat la TEN-T – 82,649 km; lungimea de pistă de biciclete nou construită – 1.710 m; lungime trotuare pietonale modernizate/realizate – 23.460 ml; stații de transport public construite/modernizate – 24 buc; poduri noi, care înlocuiesc podurile existente – 7 buc; poduri reabilitate – 6 buc; podețe pentru scurgerea apelor: podețe noi -15 buc; înlocuirea podețelor existente cu podețe noi – 127 buc; reparații la podețele existente – 62 buc; amenajarea trecerii la nivel cu calea feratp – 1 buc.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.