Mon. Dec 6th, 2021

Municipiul Vaslui, în 2029, un etalon al dezvoltării urbane la graniţa de est a UE

2 min read

Consiliul Local Vaslui va aproba în ședința ordinară de astăzi Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2027. Strategia răspunde nevoilor locale de dezvoltare prin implementarea unui proces participativ în care buna guvernanţă, colaborarea şi implicarea comunităţii reprezintă pilonii de dezvoltare şi de asigurare a continuităţii pe termen lung.
Strategia a fost elaborată în urma desfăşurării unor analize specifice şi a procesului de consultare a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care să includă generarea de scenarii de dezvoltare a municipiului şi stabilirea unor priorităţi de intervenţie sectoriale, aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local. Este vorba de provocările economice, de mediu, climatice, demografice, sociale și capacitate administrativă.
Municipiul Vaslui va reprezenta în anul 2029 un etalon al dezvoltării urbane durabile la graniţa de est a României şi a UE, care va fructifica inteligent oportunităţile de redresare post-Covid 19 şi de tranziţie la o comunitate mai ecologică, digitală şi rezilientă. Acest proces de transformare va fi unul incluziv, mai ales în contextul îmbătrânirii demografice şi a existenţei la nivel local a unor categorii de persoane defavorizate, şi va viza inclusiv managementul dezvoltării locale. Astfel, cetăţenii şi ceilalţi ”actori” de la nivel local vor juca un rol mai activ în procesul decizional, iar administraţia locală va continua eforturile de transparentizare şi consolidare a capacităţii de management eficient a resurselor publice.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.