Tue. Nov 30th, 2021

Plan Strategic Instituțional la Primăria Vaslui

1 min read

Consiliul Local Vaslui va aproba în această săptămână „Planul Strategic Instituțional al Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2022”. Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Planificare Strategică – Municipiul Vaslui”, cu finanţare nerambursabilă din Fondul Social European. Motivele care stau la baza întocmirii planului strategic privesc eficientizarea şi eficacitatea instituţională; managementul orientat pe obiective şi pe rezultate; utilizarea eficientă a resurselor financiare: obiective, rezultate,indicatori; responsabilizarea personalului instituţiei; comunicarea între departamentele instituţiei; transparenţa şi claritatea la nivelul instituţiei: existenţa unui mandat, a unei viziuni, a unor direcţii de acţiune. Unul dintre obiectivele principale urmărite la întocmirea şi punerea în practică a Planului Strategic Instituţional constă în trecerea de la actualul sistem de management de administrare a resurselor către un management orientat spre rezultate. Principalele caracteristici ale unui PSI sunt: viziunea, analiza mediului intern și extern, identificarea factorilor implicaţi, analiza resurselor disponibile, stabilirea unor obiective SMART.
Planul aferent anilor 2021- 2022 reprezintă un document de management şi de programare bugetară internă, structurat în 3 părţi principale: componenta de management; componenta de buget/programare bugetară; componenta de implementare (raportare şi monitorizare).
Documentul oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor care vor fi promovate la nivelul Primăriei Vaslui în perioada următoare şi reprezintă totodată un document de tranziţie către Strategia de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui în perioada 2021-2022.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.