Mon. Dec 6th, 2021

Pandemia de Covid-19 a redus veniturile la SC Transurb SA Vaslui

1 min read

Consiliul Local Vaslui a aprobat o compensație de 300.000 de lei pentru SC Transurb. Alocarea de fonduri a fost făcută în cadrul hotârârii privind rectificarea bugetului local pentru anul curent. Sprijinul financiar are la bază un raport asupra situației societății de transport local, realizat de un auditor. Motivele care au stat la baza deciziei consilierilor locali sunt multple. SC Transurb Vaslui a lansat, in acest an, următoarele titluri de călătorie: abonament cu număr nelimitat de călătorii/1 traseu/lună, cu preţul de 94 lei/lună; abonament cu număr nelimitat de călătorii/2 trasee/lună, cu preţul de 104 lei/lună; titlu de călătorie „Flexi” cu 30 călătorii, cu preţul ajustat de 54 lei respectiv 1.8 lei/călătorie; titlu de călătorie „Flexi Plus” cu 45 călătorii, cu preţul de 67.5 lei, respectiv 1.5 lei/călătorie.
Titlurile de călătorie vor contribui la eficientizarea serviciilor de transport public local şi satisfacerea nevoilor clienţilor. Celelalte tarife pentru titlurile de călătorie emise de SC Transurb SA au rămas neschimbate. În municipiul Vaslui transportul public local se efectuează de operatorul de transport SC Transurb SA, al cărui acţionar unic este CL Vaslui. Prestarea obligaţiilor de serviciu public se face în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 4364/2019, aprobat prin HCL nr.8/2019 şi avizat de Consiliul Concurenţei prin Avizul nr. 15845/2019.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.