Mon. Dec 6th, 2021

Numeroase sesizări la Garda de Mediu Vaslui

2 min read

În primele nouă luni din acest an la Garda de mediu Vaslui au fost înregistrate un număr total de 206 sesizări. Toate petițiile au fost soluționate în termenul legal, durata medie de rezolvare a unei petiții fiind de 7 zile. Sesizările au vizat: desfășurare de activități fără autorizație de mediu, depozitare/eliminare necorespunzătoare a deșeurilor, abandonare deșeuri în locuri neautorizate, mirosuri dezagreabile generate de creșterea animalelor, evacuare ape uzate menajere direct în mediu, evacuare noxe sau pulberi în aer, zgomot, degradare spații verzi etc. În acest context, Garda de Mediu Vaslui va acționa în perioada următoare pe mai multe direcții: monitorizarea zonelor sensibile din jurul centrelor urbane în care se abandonează deșeuri ( în special din demolări și construcții ). În baza legislației de mediu și cu sprijinul Poliției Locale se va proceda la sancționarea persoanelor care se debarasează în mod ilegal de deșeuri, iar complementar se va dispune confiscarea mijloacelor de transport utilizate la săvârșirea faptei; verificarea agenților economici care au obligația de a avea contract de predare a deșeurilor menajere și reciclabile.
Vor fi monitorizate punctele de colectare a deșeurilor („ghena de gunoi”) cu sprijinul autorităților locale și se va trece la sancționarea celor care depun altfel de deșeuri în afara celor menajere și reciclabile (saci moloz, mobilier, piese auto dezafectate, deșeuri periculoase etc). De asemenea, se va asigura monitorizarea calității aerului înconjurător și dispunerea măsurilor legale făță de cei care conduc la degradarea factorilor de mediu (arderi de deșeuri ). Legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile obligă la colectarea separată a resturilor vegetale.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.