Tue. Nov 30th, 2021

Programul „Anghel Saligny” va scoate din sărăcie și izolare județul

2 min read

Consiliul Județean Vaslui va depune pe Programul National de Investitii (PNI) „Anghel Saligny”, aprobat de Guvernul Florin Cîțu, două proiecte majore de modernizare a drumurilor județene. Prin aceste investiții se dorește îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației, precum și stoparea depopulării zonelor rurale. De altfel, în ultima perioadă și alte UAT-uri au pregătit proiecte pentru a fi depuse pe acest program de finanțare. PNI are un buget alocat pentru următorii șapte ani de 50 miliarde de lei. Consiliul Județean va începe să își treacă pe Programul Național de Investiții (PNI) „Anghel Saligny” proiectele privind modernizarea infrastructurii rutiere. În acest sens, la următoare ședință ordinară vor fi aprobate cererile de finanțare și devizele generale estimative aferente obiectivelor de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădești” și „Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara Tălășmani)”. Decizia autorităților județene vine în contextul în care cele două drumuri județene sunt prevăzute în strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021 – 2027 în cadrul drumurilor nemodernizate recent, pietruite și în stare proastă. Motivele care fundamentează implementarea investițiilor vizează nevoia de dezvoltare a infrastructurii de bază în zonele rurale; diminuarea tendinţelor de declin social şi economic şi îmbunătăţirea nivelului de trai; îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural – urban; nevoia de creere de locuri de muncă în mediul rural etc. O măsură similară în ceea ce privește obiectivele de investiții a luat și Consiliul Local Vaslui. Unul din proiectele trecute pe PNI ”Anghel Saligny” este „Modernizare străzi Moara Grecilor”. Valoarea totală a investiției este de 25.719.013 lei inclusiv TVA conform devizului.
PNI va funcționa pe modelul PNDL. cu câteva diferențe privind depunerea proiectelor, realizarea investițiilor, decontarea cheltuielilor. Ca și categorii de obiective finanțate este vorba despre infrastructura tehnico-edilitară: drumuri, poduri, podețe, variante ocolitoare, apă și canal, infrastructura de distribuție a gazelor naturale, racordul la sistemul de transport al gazelor. Proiectele se vor depune online la Ministerul Dezvoltării, iar sesiunea de depunere a proiectelor va fi de 30 de zile.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.