Tue. Nov 30th, 2021

Concurs pentru parohiile vacante – 23.11.2021

2 min read

Episcopia Hușilor scoate la concurs următoarele posturi vacante:

Parohii gradul I – urban:

Preot paroh – Parohia „Sf. Nicolae II”- Vaslui, Protopopiatul Vaslui (biserică comună cu Parohia Sf. Nicolae I, nu are casă parohială)

Parohii gradul I – rural:

Preot paroh – Parohia Giurcani, comuna Găgești, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială, filie – Peicani)

Preot paroh – Parohia Șuletea, comuna Șuletea (are biserică, are casă parohială)

Parohii gradul II – rural

Preot paroh – Parohia Bogdănești, comuna Fălciu, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială, filie – Odaia Bogdana)

Preot paroh – Parohia Cozmești, comuna Cozmești, Protopopiatul Vaslui (are biserică, are casă parohială, filii – Bălești și Unirea)

Preot paroh – Parohia Costești II, comuna Costești, Protopopiatul Vaslui (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh – Parohia Lupești, comuna Mălușteni, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială, filie: Mânzătești)

Parohii gradul III – rural

Preot paroh – Parohia Rânceni, comuna Berezeni, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială, filii – Mușata și Stuhuleț)

Preot paroh – Parohia Mălăiești, comuna Vutcani, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială)

Pentru posturile de preot paroh de la parohiile de categoria I urban şi rural concursul va consta din:

Probă liturgică
Probă scrisă (anexă tematica și bibliografia)
Interviu
Analiza dosarului
Pentru posturile de preot paroh de la parohiile de categoria II și III concursul va consta din:

Analiza dosarului
Interviu
Actele necesare pentru dosarul de examen și concursul de dosare (gradul II și III):

cerere de înscriere către Chiriarh
copie după actele de studiu și foaia matricolă
adeverinţă privind vechimea în preoţie și gradul profesional
memoriu de activitate vizat de protopop
recomandarea protopopului care să conțină și notările administrative pe ultimii 5 ani
recomandarea duhovnicului ce va conține:
o caracterizare a candidatului;
menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice ale candidatului;
numărul de telefon al duhovnicului;
Condiții de înscriere:

Vechime de cel puțin 5 ani în parohie
Candidatul nu a beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani
Candidatul nu a avut abateri disciplinare
Dacă în urma concursului nu se ocupă posturile de preot paroh/slujitor de la parohiile de gradul II și III, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolvenții examenului de capacitate preoțească.

Calendarul examenului:

25 octombrie -16 noiembrie 2021: depunerea dosarelor la Centrul Eparhial Huși

23 noiembrie 2021:

07.00-09.00 – proba practică liturgică (pentru posturile de preot paroh de la parohiile de gradul I urban şi rural)

09.30-11.30 – proba scrisă (pentru posturile de preot paroh de la parohiile de gradul I urban şi rural)

12.00 – interviu (pentru toate categoriile)

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.