Tue. Nov 30th, 2021

Județul Vaslui, lider la rata șomajului

1 min read

După prima jumătate a acestui an județul Vaslui se află, din pacate, pe primul loc la nivel național în ceea ce privește rata șomajului, cu un procent de 7,2%. Pe locul doi se clasează județul Teleorman cu un procent de 6,3%, în condițiile în care rata şomajului la nivel naţional era de 3,0%. În luna iulie 2021, conform ANOFM, s-au înregistrat 9,578 şomeri, din care 42,1% femei. În ceea ce privește structura șomerilor pe grupe de vârste cei mai mulți șomeri (3.122) au vârsta cuprinsă între 40-49 de ani, după care urmează următoarele grupe: 50-55 de ani sunt 2.308 șomeri; peste 55 de ani sunt 2.158 șomeri; 30-39 de ani sunt 1.372 șomeri; până în 25 de ani sunt 461 șomeri etc. Problema este lipsa locurilor de muncă bine plătite. Șomerii cu invăţământ gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor (3.888), urmati de cei cu învățămant primar și fără studii (2.684), învățămant profesional/arte şi meserii (1.482 șomeri), 1.464 de şomeri au absolvit studii liceale iar 110 șomeri au absolvit studii universitare etc.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.