Tue. Nov 30th, 2021

Topul Firmelor Vaslui va fi lansat online

3 min read

1.274 de firme din judet s-au clasat pe locurile 1-10

Topul județean al firmelor Vaslui, realizat de camera de Comert industrie si agricultura (CCIA) Vaslui, va avea loc in acest an în luna noiembrie. Lansarea va fi marcată și distribuită în mediul online. Topul firmelor pune în evidență și marchează performanța economică a comunității de afaceri din județ. Un număr de 2.571 de firme au îndeplinit criteriile de admitere în clasament.
Ierarhia a fost realizata după o metodologie unitară la nivelul Sistemului Camerelor de Comerț din România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie. La baza alcătuirii Topului au stat datele de bilanț pentru anul 2020 depuse în termenul legal de firmele din județul Vaslui. Realizarea clasamentului a urmărit 5 indicatori de performanță: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.
Clasamentul a fost structurat pe 7 domenii de activitate, urmărind obiectul de activitate declarat de firme în bilanțul pe anul anterior: cercetare-dezvoltare si hightech; industrie; agricultură, silvicultură și pescuit; construcții; servicii; comerț; turism și restaurante.
Clasamentul cuprinde primele 10 locuri pe fiecare clasă de mărime (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari, întreprinderi foarte mari), corespunzătoare domeniului, grupei, codului CAEN declarat pentru descrierea activitatii. Din analiza datelor financiare cuprinse în bilanțurile de societăți comerciale înmatriculate (cu sediul social) în județul Vaslui aferente anului 2020, a reieșit că 6.507 firme au avut o cifră de afaceri diferită de zero (firme active), dintre care 2.571 firme au îndeplinit criteriile de admitere în clasament. Dintre acestea,1.274 firme s-au clasat pe locurile 1-10 ale Topului. Acest clasament are la bază datele declarate de firme în bilanțul anual, indicatorii financiari realizați de firme în anul 2020. Sunt cu 5 firme mai mult decât anul trecut care au reușit să facă față criteriilor de evaluare și care s-au clasat în Top 10 pe domenii. Așadar, in anul 2020, desi an pandemic, mediul de afaceri vasluian a reușit să se mențină pe linia de plutire, cu scaderi mici la unele domenii care au fost compensate de creșteri la alte domenii. Clasamentul și cifrele care stau la baza acestuia arată și alte informații relevante pentru comunitatea județului și anume: 1.274 firme din TOP 10 reprezintă 20% din numărul de societăți comerciale active înmatriculate în județul Vaslui, cumulând însă peste 80% din totalul cifrei de afaceri realizată de firmele active ale județului și peste două treimi din numărul de salariați ai acelorași firme active. În Topul Național al Firmelor (top 10) se regăsesc 75 de companii vasluiene cuprinse în cele 7 secțiuni (domenii mari) de activitate. Între acestea remarcăm și prezența unor membri ai CCIA Vaslui, dintre care menționăm: AUSTRIA JUICE ROMANIA SRL, PLANTAGRO-COM SRL, CONFECȚII BÎRLAD SA, VIACONS RUTIER SRL, GARTEK SRL, GAZ EST SA, PETAL SA, IMPRIMATE SRL, MORANDI-COM SRL, BADOTHERM-AMC SA. Numărul total de companii vasluiene clasate pe pozițiile 1-10 în Topul Național al Firmelor realizat de Camera de Comerț și Industrie a României totalizează o cifră de afaceri de 1.928.151.056 RON, un profit din exploatare de 173.079.912 RON și 4.468 salariați.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.