Fri. Jan 21st, 2022

11 comune vor fi legate economic de capitala județului

2 min read

Vasluiul, ca și reședință de județ, va deveni un pol de dezvoltare pentru comunitățile din jur. Astfel, un numar de 11 comune din jurul orașului care sunt grupate în Zona Metropolitană vor avea în comun transportul de călători, serviciile publice etc. Instrumentul care ajută la atingerea acestui deziderat este strategia de dezvoltare 2021-2027. Documentul va sta la baza dezvoltării economice, prin atragerea de mari investiții și creerea de noi locuri de muncă. Municipiul Vaslui va deveni, în viitorul apropiat, un pol de dezvoltare, care va concentra toate UAT-urile din Zona Metropolitană. In acest sens se lucrează la strategia de dezvoltare a orașului 2021-2027. Zona Metropolitană va fi legată de oraș prin transportul de călători, serviciile de apă și canal, sistemul de educație etc. Cu Vasluiul pol de dezvoltare va trebui ca populația din zona metropolitană să fie adusă și dusă din oraș, să aibă la dispoziție toate serviciile publice. Procesul a demarat deja prin investițiile pe care le realizeaza cei din Primaria Vaslui. Potrivit legii, municipiile reședință de județ pot constitui zone metropolitane prin asociere cu localitățile urbane și rurale aflate în zona imediată. Inițiativa locală constă în asocierea municipiului Vaslui cu cele 11 comune din jurul orașului (Bălteni, Delești, Laza, Lipovăț, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Pușcași, Ștefan cel Mare, Tanacu, Văleni și Zăpodeni) pentru a forma o zonă metropolitană funcțională.
În cursul lunii mai a acestui an la sala de ședințe a Consiliului Local Vaslui a avut loc ultima ședință de lucru a reprezentanților Primăriei Vaslui cu factori de decizie de la nivel local în vederea elaborării „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui 2021-2027” și a „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027”. Cele două obiective fac parte din proiectul „Planificare strategică municipiul Vaslui”, finanțat prin POCA 2014 – 2020. Proiectul are o valoare de 927.431 lei și a debutat la jumătatea anului 2020, urmând să se finalizeze la sfârșitul acestui an. Obiectivul general al proiectului vizează întocmirea documentațiilor de planificare strategică pe termen lung la nivelul municipiului Vaslui. Temele întâlnirilor de lucru din cadrul proiectului au fost „Dezvoltare educațională, social și sănătate”, „Dezvoltare urbană, transport și infrastructură tehnico-edilitară”, „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” și „Competitivitate economică”, având drept scop identificarea proiectelor prioritare de investiții, concomitent cu definirea condițiilor necesare pentru accesarea unor noi surse de finanțare destinate viitoarelor obiective de dezvoltare. La toate aceste dezbateri au luat parte reprezentanți ai municipalității Instituției Prefectului, CJ Vaslui, ai unităților cu responsabilități în asigurarea ordinii publice, instituții și asociații din domeniul sănătății, tineretului și sportului, conducători ai unităților de învățământ, furnizori de servicii, agenți economici etc. Prin crearea acestei viziuni asupra direcțiilor de dezvoltare a municipiului se doreste creșterea calitatii vieții locuitorilor.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.