Tue. Aug 16th, 2022

UAT-urile, bataie pentru fiecare leu destinat întreținerii

2 min read

infrastructurii rutiere

La ultima repartizare de fonduri pentru comunitățile locale, Consiliul Județean Vaslui și-a oprit 5.000 de lei pentru cheltuielile privind întreținerea drumurile județene. Din aceste fonduri, în cadrul ultimei ședințe ordinare a CJ-ului, unele sume au fost alocate altor UAT-uri. În acest an s-a solicitat, pentru întreținerea drumurilor, 15 milioane de lei și s-au primit doar 4 milioane de lei. A fost nevoie de investiții pentru a aduce drumurile la viabilitatea optimă. Anul acesta au fost două calamități naturale care au afectat drumurile si este nevoie de bani, multi bani. Pentru acest an CJ Vaslui a decis ca TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale să fie repartizată în mod egal tuturor UAT-urilor (câte 10 mii lei). Excepție face UAT județul Vaslui, care a primit 10.279 mii lei, ținându-se cont de cei peste 900 km de drumuri județene care trebuie întreținuți, reparați și deszăpeziți. În urma rectificării bugetului național, județul Vaslui a mai primit sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale în cuantum de 7.393 mii lei.
Județul Vaslui a primit în luna septembrie suma de 13.013.000 lei pentru refacerea infrastructurii afectate de calamitățile naturale din luna iunie a acestui an. Banii au fost transferați în vederea refacerii unor utilități, obiective sociale, apărări de maluri, drumuri județene, poduri/podețe/punți pietonale, străzi/drumuri comunale/drumuri sătești/ulițe. Sumele virate în teritoriu au fost stabilite în baza evaluărilor făcute de către autoritățile administrației publice locale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Instituţia Prefectului.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.