Sat. Oct 1st, 2022

POSTURI SCOASE LA CONCURS PRIN ÎNCADRARE DIRECTĂ DIN SURSĂ EXTERNĂ

2 min read

În perioada 13-24 septembrie Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, jud. Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea a 11 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează :

 • Postul de Poliție comunal Ivănești, ajutor sef post;
 • Postul de Poliție comunal Laza, ajutor sef post;
 • Postul de Poliție comunal Muntenii de Jos, ajutor sef post;
 • Postul de Poliție comunal Ferești, ajutor sef post;
 • Postul de Poliție comunal Muntenii de Sus, ajutor sef post;
 • Postul de Poliție comunal Tăcuta, ajutor sef post;
 • Postul de Poliție comunal Rafaila, ajutor sef post;
 • Postul de Poliție comunal Rebricea, ajutor sef post;
 • Postul de Poliție comunal Roșiești, ajutor sef post;
 • Postul de Poliție comunal Vutcani, ajutor sef post;
 • Postul de Poliție comunal Voinești, ajutor sef post.
  Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada _13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@vs.politiaromana.ro . Cererile de înscriere, împrenă cu documentația solicitată, se depun până pe data de 24.09.2021, ora 16:00.
Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
1) Probă de evaluare a performanței fizice;
2) Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă.

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, https://vs.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.
Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă și va avea loc la data de 23.10.2021.
Pentru mai multe informații, cei interesați pot consulta site-ul I.P.J. Vaslui la link-ul: https://vs.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.