Sun. Oct 2nd, 2022

Circa 2.400 de hectare de teren din judet au rămas nelucrate

2 min read

La nivelul județului Vaslui mai există încă suprafețe agricole nelucrate. Cu toate că în ultimii ani sectorul agricol s-a dezvoltat accelerat, conform datelor Direcției pentru Agricultură a Județului (DAJ) Vaslui, sunt înregistrate în jur de 2.400 hectare nelucrate. Dacă ne raportăm la numărul total de sate din județul Vaslui care este de 450 de comunități, rezultă că pentru fiecare sat revine o suprafață de circa 5,5 hectare de pârloagă.
Suprafața de teren agricol nelucrată a scăzut de la an la an și este nesemnificativă dacă ne raportăm la suprafața arabilă a județului.
Toții arendașii, în fiecare an, mai arendează suprafețe agricole pe care le comasează. Reprezentanților APIA anunta că scade numărul celor care solicită subvenții și crește suprafața de teren. Prin urmare, se comasează în fiecare an suprafețele agricole.
În perioada 10 mai-31 iulie la nivel județean și național s-a desfășurat Recensământul General Agricol 2020. Scopul fundamental al acțiunii a fost asigurarea de date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol. Perioada și momentul de referință ale recensământului au fost anul agricol 2019-2020 cuprins între 1 octombrie 2019 și 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile și persoanele care au lucrat în agricultură și anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecțiilor animaliere. De asemena, ziua de referință pentru efectivele de animale și adăposturile pentru animale a fost 31 decembrie 2020, iar pentru măsurile de dezvoltare rurală, ultimii 3 ani.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.