Fri. Sep 24th, 2021

Fonduri de peste 1,2 milioane lei pentru serviciile stomatologice

1 min read

Pacienții din județul Vaslui beneficiază de servicii stomatologice din pachetul de bază, în funcție de categoria de asigurat din care fac parte: copii 0-18 ani, peste 18 ani, beneficiari ai legilor speciale.
Astfel, de serviciile de tip profilactic beneficiază atât copiii, cât și persoanele încadrate prin legi speciale, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Vaslui decontând în acest caz 100% din tariful serviciului respectiv. Pentru unele servicii (ex. extracția sau proteza acrilică), în cazul asiguraților cu vârsta de peste 18 ani, decontarea din fond este la un nivel de 60% din tariful practicat în sistemul de asigurări de sănătate. La data de 31 iulie la nivelul județului Vaslui se aflau în contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui un număr de 42 furnizori de servicii medicale în asistenţă medicală de specialitate pentru specialitatea medicină dentară, dintre care 31 se află în mediul urban şi 11 în mediul rural, după cum urmează: Vaslui–17 contracte; Bârlad–10 contracte; Huși –3 contracte; Negrești–un contract; Mediul Rural–11 contracte.
În perioda 1 ianuarie– 30iunie pentru servicii medicale în asistenţă medicală de specialitate pentru specialitatea medicină dentară s-au decontat 592,94 mii lei, bugetul alocat pe anul 2021 fiind de 1.201 mii lei, cu o medie lunara de 100,08 mii lei.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.