Sat. Sep 25th, 2021

In județ mai sunt necesari 39 de medici pentru specialitățile clinice

2 min read

La nivelul Județului Vaslui cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriu oferă următoarele categorii de servicii: servicii medicale preventive; de stabilire a diagnosticului; de efectuare a tratamentului în regim ambulatoriu; servicii medicale de urgență, în limita competenței și a dotării cabinetelor cu aparatură, medicamente și instrumentar medical. Pacienții asigurați au acces la toate serviciile medicale din ambulatoriu, acestea fiind decontate de casele de asigurări, în timp ce persoanele neasigurate beneficiază de servicii medicale de urgență. Contractarea serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice a avut în vedere optimizarea repartitiei teritoriale, astfel încât toti asigurații județului să aibă acces la o gama largă de tipuri de servicii medicale de specialitate clinică. La data de 31 iulie la nivelul județului Vaslui se află sub contract cu CAS Vaslui un număr de 39 furnizori de servicii clinice, din care 38 în mediul urban şi unul în mediul rural. Din totalul celor 37 de specialităţi clinice pentru care se pot încheia contracte cu CAS Vaslui, în judeţul nostru s-au încheiat contracte pentru un număr de 23 de specialităţi. Aceste specialităţi sunt acoperite de un număr de 204 de medici, din care 95 la Vaslui, 80 la Bârlad, 27 la Huşi , unul la Codăeşti și unul la Negrești. In acest moment, pentru o mai bună desfăşurare a actului medical pentru specialităţile existente la nivelul judeţului Vaslui ar mai fi necesari 39 de medici pentru specialitățile clinice la Vaslui, Bârlad şi Huşi, având în vedere numarul populaţiei judeţului Vaslui, precum şi programul de lucru al medicilor existenţi în contract cu CJAS Vaslui, care nu poate fi mai mare de o normă sau o normă jumătate, conform normelor legale în vigoare.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.