Fri. Sep 24th, 2021

A fost modificata Ordonanța privind produsele agroalimentare

2 min read

ecologice

Zilele acestea a fost adoptată Ordonanța pentru modificarea OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu completările și modificările ulterioare.
Prezentul act normativ creează cadrul juridic necesar pentru aplicarea noilor reglementări europene, în principal Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului, privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, care se va aplica începând cu data de 01 ianuarie 2022.
Ordonanța reglementează următoare aspecte:funcţionarea sistemului de control și certificare în România;

stabilirea autorității competente și atribuțiile principale ale acesteia;

delegarea și stabilirea de către MADR a anumitor atribuții oficiale de control și/sau a anumitor atribuții legate de alte activități oficiale și certificare, organismelor de control, denumite în continuare OC;

introducerea obligației operatorilor/grupurilor de operatori din agricultura ecologică de înregistrare a activităților de producție agricolă, pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere pe piață a produselor ecologice la direcțiile pentru agricultură județene și a Municipiului București şi de a se supune controlului unui organism de control aprobat, pentru o mai bună trasabilitate a produselor din agricultura ecologică;

stabilirea laboratoarelor care pot realiza analizele probelor prelevate în cadrul controalelor la operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice, precum și sancțiunea care se poate aplica în situația unor produse pentru care analizele de laborator indică reziduuri de substanțe.

comerțul cu produse ecologice;

acordarea derogărilor de la normele prevăzute în regulamentele europene, operatorilor înregistrați în sistemul de agricultură ecologică;

instituirea sistemului de sancțiuni care se aplică în agricultura ecologică;

clarificarea unor termeni în acord cu prevederile noilor regulamente europene;

instituirea unor norme tranzitorii prin care se reglementează valabilitatea documentelor, înregistrărilor și aprobărilor emise, realizate sau începute sub actuala reglementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Guvern.
https://www.madr.ro/…/6969-modificari-aduse-ordonantei…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.