Fri. Sep 24th, 2021

Județul Vaslui are un minus de 141 medici de familie

3 min read

Criza de medici de familie din județul Vaslui este cu mult mai gravă decât cele nouă UAT-uri care nu beneficiază de asistență medicală primară. Dacă ne raportăm la populaţie și la numărul optim de 1.800 persoane înscrise pe lista unui medic de familie, este vorba de un necesar de 279 medici. În condițiile în care Vasluiul are în total 138 de medici, rezultă un deficit estimat de 141 medici de familie. Cauzele pentru care doctorii ocolesc județul sunt multiple, dintre care cea mai importantă este slaba implicare a autorităților locale. La data de 31 iulie populația județului Vaslui era de 504.378 persoane, din care persoanele înscrise la medicii de familie asigurate și neasigurate erau de 377.763 persoane, reprezentând 78,52 % din totalul populației. Potrivit datelor Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Vaslui, ponderea cea mai mare la asigurații înscriși pe listele medicilor de familie o reprezintă grupa de vârstă 4-59 ani (72,85%), urmată de grupa de vârstă 60 și peste (24,08%) și grupa de vârstă 0-3 ani (3,07%). Din numărul total de 377.763 persoane aflate pe listele medicilor de familie, în mediul urban sunt înscriși la medicii de familie un număr total de 174.103 persoane asigurate și neasigurate (46,09%), iar în mediul rural 203.660 persoane asigurate și neasigurate (53,91%). Din numărul total de medici aflați în contract cu instituția pe care o conduce 70 se afla în mediul urban iar 68 în mediul rural. O problemă deosebită o reprezintă gradul de acoperire cu medici de familie în mediul rural. Astfel, numărul actual al medicilor de familie care asigură asistența medicală primară pe baza contractelor încheiate cu CAS Vaslui este de 138 medici pentru 137 de furnizori, dintre aceștia 21 medici au și puncte de lucru în alte localități. Necesarul de medici raportat la populaţia judeţului Vaslui și numărul optim de 1.800 înscriși pe lista unui medic de familie, prevăzuţi în normele de contractare, ar fi de 279, rezultând un deficit estimat de 141 medici de familie. Zonele deficitare din punct de vedere al existenței medicilor de familie sunt în mediul rural Băcești, Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Găgești, Grivița, Iana, Ibănești, Mălușteni, Puțcași, Tutova și Voinești, iar pentru mediul urban orașul Murgeni. Localitățile în care populația este de peste 3.500 locuitori și asistența medicală a fost asigurată de un singur medic timp de 2 ani consecutiv și are pe lista de capitație un număr de minim de 1.800 persoane înscrise sunt Băcești, Grivița, Iana, Pușcași, Tutova și Voinești. Mai mult, localitățile în care nu a funcționat nici un medic de familie timp de 2 ani consecutiv sun Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Giurcani, Ibănești, Mălușteni. De asemenea, localitățile fără medic de familie la data de 14 iulie 2021 sunt Bogdănești, Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Găgești, Ibănești, Laza, Măluște și Poienești. Pentru a veni în sprijinul medicilor de familie care doresc încheierea contractelor cu CAS Vaslui comisia paritara a stabilit numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural să fie de 400 persoane. Lipsa medicilor de familie din UAT-urile judetului nu ține de activitatea CJAS Vaslui ci de mai mulți factori: autoritățile locale, de politica de sănătate de la nivel național, de primarii localităților.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.